Nihilizm Ne Demektir?
Hiççilik Kavramı

            Nihilizm denildiğinde akla gelen ilk kavram, hiççilik kavramıdır. Hiççilik, varlığı ve değerleri reddeden bir kavram olmakla birlikte, günümüze kadar uzanan Antik yunanda bulunmuş filozofların görüşleri neticesinde gelişmiş bir öğreti anlamına gelmektedir. Buna, ‘inkârcılık’ denmiştir. Bu Antik yunan filozofu ve sofisti, Milattan Önce 483-374 yılları arasında yaşamış nihilist düşüncenin fikir babası Gorgias’dır. Bu Antik Yunan filozofu, kendisini gerçek bir hiççiliğin savunucusu olarak nitelendirmektedir. Aynı zamanda, Nihilizm’e yokçuluk da denmektedir. Felsefi bir terimdir. Her şeyi inkâr etmekle birlikte, bu sayede bilgi felsefesi ve varlık açıklamaları ile birlikte yayılma imkânı sağlarken, aynı zamanda da genel kültür açısından kabul görmüş bir akımdır. Dini inançları, otoriteyi ve aynı zamanda dengeyi reddeden görüş ve fikirlerin genel tanımıdır.

Nihilizmin Geçmişi

            Nihilizm, diğer adıyla hiççilik, 19. Yüzyıl ortaların, bir çeşit entelektüel genç tarafından ortaya atılan bu akım, bu sayede bir Rus Akımı olarak bilinmektedir.  Bu felsefi yaklaşımın inanışı, ‘her şeyin bir anlamı ya da değeri olmadığı,’ inanışına dayanmaktadır. Bu kavram, bilgi, değer ve varlık felsefesi alanında bir öğreti olmakla birlikte, varlıkları ve değerleri, rahatsız edici bir yaklaşımla inceleyerek tüm bunları görmezden gelmektedir. Bu görüşleri ortaya koyanlara Nihilist denirken, bazı nihilist görüşler, devletin, insanların ahlakını bozan bir olgu kapsamında olduğunu varsaymaktadır.

            Nihilizm, Latince kökenli olup, ‘nihil’ kelimesinden türetilmiştir. Birçok alt dalı bulunurken, sosyal ve siyaset alanlarında da kabul görmeyi başarmıştır. Bu başarısının asıl nedeni de, savaşlarda yaşanılan umutsuzluklar neticesinde insanların bu kavrama olan tepkileridir ve bu sayede kısa sürede yayılmıştır. Nihilizm kavramını, kullanan filozof, Alman Friedrich Heinrich Jacobi’dir. Ardından, nihilist düşünce ile ilgili derin araştırmalar ve açıklamalar yapan kişi Danimarkalı filozof Seren Kierkogr’dır. Rusya’da ise bu fikir, ilk olarak edebiyat eleştirmeni olan Nikolay Nadezhdin tarafından, ‘Nihilist Toplantısı’ adlı bir makalede tanıtılmıştır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir