Mantık Ne Demektir?
MANTIĞIN TARİHİ

            Mantık en eski çağlardan beri üzerinde araştırma yapılan derin konulardandır. Bilinen en eski mantık araştırması yunan mitolojisidir. Yapılan araştırmalara göre eski çağlarda bulunan mantık odaları günümüze kadar gelmektedir. Bu odalar bir diğer adıyla düşünme odalarıdır.

MANTIK 

            İnsanların muhakeme yeteneğini kullanarak yani duygu durum ve düşünce duygularını ortak bir şekilde doğru yerde buluşturma muhasebesidir. Bu duyguların ortak bir yerde buluşmasıyla mantık ön plana çıkmalıdır. Bu karar sağlıklı bir karar vermek için önemli adımdır. Bu yolda verilen kararlar her zaman doğru ve kabul edilir genel kültür bilgisidir. Mantığa Yunanca da alet anlamına gelen arganon adı verilmektedir. Dünyadaki birçok buluş ve keşiflerin düşüncenin mantıksal yoluyla ortaya çıktığı günümüzde de kabul edilir ve doğru yolu olarak bilinmektedir. Mantık olmasa insanlar körü körüne bağlanmak yoluyla sunulan fikirlerin dayatma yoluyla kabul edilmesini sağlamaktadır. Böyle olunca tek tip düşünce modeliyle insanlar birbirine benzerdi ki buda keşif ve icatların ortaya çıkmasını engellemektedir. Bu durumda bilim zayıf düşerek insanlığın ilerlemesine engel olabilmektedir. Aslında mantığın temel görevini anlamak gerekirse devinimi değişmeyi nesne ve olayların sürekli değişimlerini insansal kavramlarla dile getirmektedir. Mantık düşüncenin yine düşünce yoluyla dile getirilmesi demek olup sağlıklı bir sonuç almak için bütün bu muhakemeyi kullanarak doğru kararlar almak insanlık için önemli bir adım olmaktadır. Bununla beraber doğru düşüncenin kaynağı disiplin olmalıdır. Mantık geliştirmek akıl yürütmek verilen yargılardan faydalanarak doğruyu bulmalıdır. Mantık doğru düşünme ve uygulama sanatı olup bütün insanların bu yolları kullanarak sağlıklı bir şekilde kararlar alarak hayatlarını güzel yaşamaları gerekmektedir. Toplum düzeni bu bağlamda daha iyi korunmuş olur. Kaybedilen değerlerin yeniden kazanılması insanların mantıklarını ön plan çıkararak akıl yoluyla kabul etmesine bağlıdır. Düşünce insana özel bir yetenektir.
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir