Muhakeme Ne Demektir?
Muhakeme
 
            Muhakeme; dilimize Arapçadan geçmiş bir hukuk terimidir. Kelimenin kökeni incelendiğinde hak, hukuk, hakim, hakem, mahkeme, muhakim kelimeleri ile aynı kökten geldiği görülecektir. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlüğe göre muhakeme kelimesi ”yargılama” anlamına gelmektedir. 
 
             Sözlük tanımında yer verilen yargılama ile kast edilen kişinin olayları ve olguları kendi akıl süzgecinden geçirerek değerlendirmesi ve bir çıkarım yapmasıdır. Anlatılanların, yaşantıya ve kişinin bilgi birikimine göre değerlendirilerek bir yargı ortaya koyulması muhakemenin tam karşılığıdır. 

Muhakemenin Önemi ve Geliştirilmesi
 
            Muhakeme yeteneğinin okuyarak ve kişisel gelişim gerçekleştirilerek artırılması mümkündür. Genel kültür sahibi kişilerin muhakeme yetenekleri daha gelişmiştir. Günlük hayatta yaşanan her olay, görülen her durum bilgi birikiminin artmasında ve gelişiminde etkilidir. 

            Yaşanan veya anlatılan olayları tarafımıza aktarıldığı şekliyle ezberlemek yerine kendi değer süzgecimizden geçirerek bir yargıya varmak, bu konu üzerine düşünmek bir birey olarak gelişmemizi sağlar. 

            Muhakeme edebilmek eleştirel bakış açısı kazanmaktır. Fikir üretebilmektir. Dayatma fikirlere değil özgün fikirlere sahip olabilmek muhakeme etmek ile mümkündür. Günlük yaşamda karşılaştığımız olayların dahi muhakeme edilmeye ihtiyaçları vardır. 

            Kıyaslama yaparak bir değerlendirme yapmak olaylar hakkında daha olumlu sonuçlar elde etmemize yarayacaktır. 

Hukuk ve Muhakeme

            Hukuk mantığında muhakeme kanun ile somut olayların bağdaştırılarak bir yargı oluşturulması, soyut norm olan kanun ile somut durumun bir araya getirilmesi anlamına gelir. 

            Hakimlerin yaptığı da inceledikleri dosyalardaki somut durumları soyut normlar çerçevesinde değerlendirmektir. 

Günlük Yaşam ve Muhakeme

            Hukukta olduğu gibi kanunlara göre yorumlama yapılmasa da günlük yaşamda da bireyler kendi bilgi birikim düzeylerine göre olayları yorumlayarak bir yargıya varırlar. 
Olayların anlamlandırılması açısından muhakeme çok önemlidir. Muhakeme ile fikir çeşitliliği artış gösterir, bireyler çok daha gelişmiş bir hale gelir. 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir