Münazara Ne Demektir?
            Bireylerin başta genel kültür olmak üzere bir konu hakkında kendilerini geliştirmelerinin birçok yolu vardır. Başlıca bireysel çalışma ve grup çalışması olarak ikiye ayrılabilecek olan bu yöntemlerden biri de münazaradır. Münazara en basit tabiriyle yetkin kişi ya da grupça önceden belirlenmiş bir konunun çoğunlukla 2 grup tarafından karşıt görüşleri savunacak şekilde tanınan belirli zaman hakkı boyunca tartışılması ve taraftarların birbirine üstün gelme çabasıdır. 

Münazara Nasıl Yapılır?

            Münazaralar genellikle çeşitli salonlarda izleyici kitlesinin önünde gerçekleştirilir. Çoğunlukla 3 kişiden oluşan takımlar belirlenen konu üzerinden karşıt görüşleri dile getirirken her iki grubun tüm üyelerinin iyi hazırlanmış olması çok önemlidir. 

Nasıl Kazanılır?

            Münazara kazanmak isteyen ekiplerin en büyük ihtiyacı konuya ilişkin olabildiğince çok kaynak okumaktır. Ekip üyeleri münazara konusunun farklı bölümlerini kendi aralarında paylaşabilirler. Bununla birlikte kazanmak için mutlaka karşı grubun öne sürmesi muhtemel tezler tespit edilmeli ve bu tezlere yönelik antitezler hazırlanmalıdır. Böylelikle rakip grubun savunduğu söylemlerin boşa çıkarılması avantaj sağlayacaktır. Ayrıca savunulan tezi doğrular nitelikte yahut karşı tarafın söylemini zayıflatacak nitelikte görseller ve belgeler de münazara sırasında kullanılabilir.

Kazananı Belirleme

            Münazaralarda iki çeşit kazananı belirleme yöntemi vardır. Bu yöntemlerden biri jüri heyetinin vereceği puanlardır. Konuya ilişkin yetkin kişilerden oluşması gereken jüri üyeleri tarafsız bir şekilde puan vererek kazananı belirler. İkinci yöntemdeyse kazananı belirleme görevi salonda bulunan seyircilere verilir. Alkışlar, açık oylama ya da son dönemde yapıldığı gibi izleyicilere verilen cihazlar yoluyla yapılan elektronik oylamalarla izleyiciler kazananı belirler. Ancak kazananı salonun belirleyeceği oylamalarda izleyiciler bazen duygularıyla hareket edebileceğinden genellikle jüri puanlama sistemi tercih edilmektedir.

Münazara Ne Kazandırır?

            Münazaralar yarışmacı grupların bireylerine birçok yeni özellik kazandırır. Münazara kazanmak isteyen grupların bireyleri toplum önünde konuşabilme yetisi ve özgüveni kazanırlar. Bununla birlikte belirlenen konuya ilişkin yoğun bir çalışmaya girişecekleri için o konuda da bilgi sahibi olmuş olurlar.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir