Türkiye’ nin Coğrafi Konumu Nedir Ve Önemi
            Türkiye’nin sahip olduğu konumun yüzyıllardın farklı milletlere ev sahipliği yapıp birbirinden farklı göç yollarını barındırmasının en büyük sebebi coğrafi konumunun önemi olmuştur. Geçmişte Anadolu’nun yani Türkiye topraklarının belki de coğrafi acıdan en önemli özelliği Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir geçiş sağlıyor olmasıdır bu günümüzde de büyük önem arz etmektedir.

            Elbette diğer özelliklerini saymamız gerekirse 3 tarafının denizlerle çevrili olması örnek gösterilebilir. Fakat bu konumun olumsuz yönleri de yok değil örnek vermek gerekirse Türkiye’nin doğu ve güney doğudaki komşularının sahip oldukları politik durumlar buna gösterilebilecek en büyük örnektir. Türkiyenin Coğrafi Konumu Ve Önemi olumlu ve olumsuz açıdan her zaman tartışma konusu olmuştur özellikle günümüzde sahip olduğu çevreden dolayı coğrafi konumunun riskleri.
 
Coğrafi Konum

             Herhangi bir noktanın dünya üzerinde bulunduğu konum. Matematik ve Özel konum olmak üzere 2’ye ayrılır. Ayrıca bu konum ülkenin beşeri ve ekonomik özelliklerini belirlenmesinde en önemli etkenlerden birisidir.(Örn: Türkiye’nin konumu sebebiyle bolca verimli toprağının olması.)

 Özel Konum: Bir konumun sahip olduğu kendine has özellikleridir.

Türkiye’nin Özel Konumunun Olumlu Özellikleri ise;

-Türkiye ve Asya’yı bağlaması
-İklim çeşitliliği
-Kültürel bolluk
-Kış ve Yaz turizmi
-3 tarafının denizler ile çevrili olması
-Tarihte önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapmış olması
-Tarımsal ürün çeşitliliği…
 
Özel konumun etkilediği genel olarak faktörler ise;

-İklim ve bitki örtüsü
-Tarımsal faaliyetler
-Sanayi faaliyetleri
-Madencilik
-Ulaşım
-Ekonomik faaliyetler
-Kültürel faaliyetler
-Yerleşme tipi
-Yapı tipleri…
 
 Matematik Konum: Bir konumun boylam ve enlem derecesine göre dünya üzerinde bulunduğu yer.

Örnek Türkiye’nin matematik konumu 36 kuzey – 42 kuzey paralelleri 26 doğu – 42 doğu boylamlarında yer alır. Türkiye’nin matematik konumunun etkisi çok fazladır:
-4 mevsimin belirgin olarak yaşanması
-Güneş ışınlarının hiç bir zaman dik açıyla gelmemesi
-Gölgelerin her zaman kuzey yönüne düşmesi
-Yıllık sıcaklık ortalamalarının 20 derece olması
-Buzulların etki alanın dar olması
-Cisimlerin gölge boylarının hiç bir zaman sıfır olmaması (güneş ışınları dik açıyla düşmediği için)
-Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı azaltması ve Güneyden esenlerin arttırması.
 
Türkiye’nin Komşuları: Türkiye’ye toplam 8 farklı ülke komşuluk yapmaktadır bunlar bulundukları konuma göre 3’e ayrılır.
Balkanlar: Yunanistan, Bulgaristan
Kafkaslar: Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan
Doğu: Irak, İran, Suriye
 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir