Ebced Hesabı Ne Demektir?
Ebced Nedir?

            Ebced hesabı, harflerin sayısal değerlerinin bulunması sonucu yapılan bir hesaplamadır. Kelimeyi oluşturan harflerin belirli değerleri ve bunlarında toplamlarının da belirli değerleri vardır. Bu değerlerin karşılığında kelimelerin sayısal yakınlıkları göz önüne alınarak yeni manalar ya da bilgiler elde edilmeye çalışılır.

Ebced Hesabında Hangi Diller Kullanılır?

            Ebced hesabı çok eski zamanlardan beri kullanılan ve bilgi almaya yarayan bir yöntemdir. Genellikle  dini bilgiler elde edilebilmesi için kullanılmıştır. Bu yüzden Arapça, İbranice, Latince gibi dini inanışların yayılmasında kullanılan bu dillerde yapımı daha kolaydır. Bahsi geçen dillerin dışında bir dil ile ebced hesabı da elbette ki mümkündür ancak bu o dilde bulunan harflerin sözünü ettiğimiz dillere geçmesi ile mümkündür. 

            Osmanlıca Türkçesindeki, ”P” harfi Arapça da bulunmayan bir harftir. Ebced hesabı sırasında bu harf İslam bilginleri tarafından Arapçada ki ”Be” sesi ile ilişkilendirilmiştir ve onunlar sayısal değeri aynı sayılmıştır. 

Ebced Hesabının Kullanım Alanları Nedir?

            Ebced hesabı dil ile yapılan bir uygulama olması nedeni ile  toplumda bir kültür oluşturmuştur. Elbette ki ebced kültürünün oluşmasında dini inanışlarında önemli etkileri mevcuttur. İslam dini içerisin de bir çok İslam alimi ebced ile uğraşmış ve öğretilerini öğrencilerine aktarmışlardır. Ancak bu bilgilerin toplumun havas(halk) tabakasına inmesini tasvip etmemişlerdir. 

            Bazı İslami bilginler tarafından Kur’an da adı geçen ”cin” varlığı ile iletişime geçmek için ebced, bir araç olarak kullanılabilir. Ancak İslam bilginleri bunu tasvip etmemiş ve ehli olmayan kişilerin bu tür ilimlerden uzak durmalarını önermişlerdir.

Ebced Hesabının Yanında Öğrenilmesi Gereken İlimler Nelerdir?
  
            
Ebced öğrenimi günümüzde bir genel kültür faaliyeti olarak görülmektedir. Ancak bu işi gerçek manasıyla yapmaya çalışan kişilerde mevcuttur. Ebcedin iyi anlaşılabilmesi için astronomi, dil bilgisi, dini bilgiler, kimya, zooloji, botanik hatta anatomi bilgisinin de bir nebze bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. 

 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir