Lale Devri Nedir ve Ne Zaman Olmuştur?
            Lale Devri kavramı karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve tarih konusunda önemli bir genel kültür bilgisidir.  Bu kavram Osmanlı devletinin tarihi içerisinde belirli bir döneme adını vermiştir. Dönemin padişahı 3. Ahmet’tir. Sadrazamlık makamında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bulunmaktadır.

ZAMAN DİLİMİ

            Lale Devri Osmanlı Devletinin Avusturya ile yapmış olduğu 1718 tarihli Pasarofça Antlaşmasıyla başlayıp 3.Ahmet’in tahttan inmesine ve İbrahim Paşa’nın öldürülmesine yol açan 1730 Patrona Halil İsyanıyla sona ermiştir. Dönemin önemi Osmanlıda Batılaşma hareketlerinin başlamasından gelmektedir. Yani devletin gerileme dönemini girdiği ve Avrupa’dan geri kaldığı bunun neticesinde de bu kötü gidişe bir son demek için gerekli olan tedbirlerin alınmaya başlandığı bir zaman dilimidir. Osmanlı tarihinde ismi sıklıkla zikredilen bir dönem olmasının nedeni budur.

GELİŞMELER

            1718 ile 1730 yılları arasındaki bu döneme Lale Devri adını veren kişi Yahya Kemal Beyatlı’dır. Ahmet Refik Altınay’ın yazmış olduğu Lale Devri adlı kitap sonucunda uluslararası tarihte de bu adı almıştır. 

            Bu dönemde imar, sanat ve bürokrasi alanlarında yenilikler yapılmıştır. Avrupa’dan uzmanlar getirilerek askeri bazı alanlarda yenilik çalışmaları yapılan bu dönemde ayrıca Avrupa’da geçici elçiliklerinde açılmış olduğu bilinmektedir. Viyana, Berlin, Moskova ve Varşova gibi başkentlere açılan geçici elçilikler sonucunda buralarda oluşan yenilik çalışmaları ve siyasi ilişkiler yakından takip edilmeye çalışılmıştır. İlk Türk matbaası bu dönemde İbrahim Müteferrika tarafından açılmıştır. Bu matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügatı adlı sözlüktür. Tarih’i Gind’i Harbi, Tarih’i Seyyar basılan diğer eserlerden bir kaçıdır. Bu dönemde Avrupa ile barış içerisinde olunmuş ve savaş yapılmamıştır. İlk çiçek aşısının yapılması da bu dönemde meydana gelen bir başka gelişmedir.1730 yılında çıkan isyan sonucunda padişah tahttan indirilmiş ve Lale Devri sona ermiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir