Gözlem Nedir Genel Bilgiler
Ayrıntılı bilgi sahibi olmak için gözlem gerekir. Gözlem; herhangi bir olayın, oluşumun, canlı veya cansız nesnenin çeşitli yöntemler kullanılarak, araçlarla ya da sadece gözle kayıt altına alınması ve izlenerek değerlendirilmesidir. Gözlem yapmak, yoğunlaşan durum hakkında detaylandırma ve bilgi edinme fırsatı sağlar. Farkında olarak ya da fark etmeksizin hayatımızın her alanında gözlem yaparız. 

Gözlem Çeşitleri

Nitel ve nicel gözlem olmak üzere iki grupta toplanabilir. Nitel gözlem; rakamsal ya da verisel gözlem sonuçlarına dayanmayan, sezgisel çıkarımlardan doğan gözlemdir. Nicel gözlem ise nitel gözlemin tersine rakamsal gerçekliklere ve daha kanıtlanabilir sonuçlara dayanan gözlem çeşididir. Ayrıca gözlemcinin katılımıyla birebir gerçekleştirilen katılımlı gözlem türünden de bir gözlem tercihi olarak bahsetmek mümkündür.

Gözlemleri zamanına göre çeşitlendirmek gerekirse uzun süreli ve kısa süreli gözlemler de bulunur. Uzun süreli gözlem bir meyvenin tohumdan çürüme evresine kadar takibini içerirken, kısa süreli gözlem anlık olarak yapılan durum gözlemleridir. Gözlemin yeri, zamanı ve süresi gözlemcinin seçiminde ve gözlemin gerektirdiği, elde edilecek verilerin toplanabilmesi için gerekli görülen süreçleri kapsayacak şekilde olmalıdır. Gerek sosyal gerekse fen bilimleri alanında bilimsel kanıtlar sağlayabilmek ya da bu kanıtlara zemin hazırlayabilmek amacıyla oldukça sık kullanılan temel yöntemlerden birisi olan gözlem hayatımızda oldukça fazla yer kaplar.

Gözlemin Bize Kattıkları

Sayılamayacak kadar fazla alanda etkisini ve katkısını görebileceğimiz gözlemin hayatımızdaki varlığı ve yeri tüm alanlarda yadsınamaz. İnsanların çevresindeki olayları, insanları izlemesi bile çıkarım sağlamasına, kişiliğine ve hayatına farklı pencereler kazandırmasına zemin hazırlar. Newton’ un başına düşen elmayı gözlemlemesi yer çekimini hayatımıza katarak, bilimde ölçülemez hızla ilerlememize olanak sağlamıştır. Gözlemleme engelli bireylerin eğitimi alanında hayata kazandırılmasında taklit yöntemiyle birleştirilerek de kullanılmaktadır. Öğrenme ve öğretmenin temeli olup, en kalıcı halidir. Deneyerek yapıldığından kolayca hatırlanma sağlar. e-sozler.net
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir