İlk Türk Devleti Hangisi?
            Genel Kültür sınavlarında, KPSS, üniversite sınavlarında sıkça çıkan, tarih kitaplarında kendinden fazlaca söz ettiren Türk boyları ilk kez Teoman tarafından kurulan Asya Hun devleti adı altında toplanmışlardır. Milattan önce 220 de kurulan ilk Türk devleti olan Asya Hun devleti gelecekte kurulacak Türk devletlerine de bir öncü niteliği taşımaktadır. 

TÜRKLER KİMSEYE BOYUN EĞMEZ

            Türkler tarih boyunca yıkılan her devletten kısa bir süre sonra kendilerine devlet kurmuşlardır. Türk milleti her zaman çok uluslu bir millet olmuş ve hiç bir zaman kimsenin boyunduruğu altında bir yaşam sürmek istememişlerdir. Türkler her zaman bağımsız olmayı seçmiş ve kısa sürede birleşip büyük boylar ya da devletler kurmuşlardır. İlk Türk devleti olan Asya Hun en parlak dönemini Mete Han zamanında yaşamışlardır. İlk Türk devletinin ilk başkenti de Ötügendir. Asya Hun devleti Orta Asya da kurulmuş bir Türk devletidir. Türkler savaşçı kimlikleri ile bilinirler. Savaşçı kimlikleri ile aynı zamanda da kazanan bir millettir. Asya Hun devletinden en çok çekinen devlet Çin olmuş ve Çin Seddini inşa etmişlerdir. Ancak Asya Hun Türk devleti veraset sisteminden dolayı ilerleyen zamanlarda doğu ve batı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Doğu Hunları da kendi aralarında kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür.

ADINDA TÜRK OLAN İLK DEVLET

            Türkler ilk kez Asya Hun devleti olarak birleşmişlerdir. Asya Hun devletinin dağılması ile Türkler adında Türk ismi olan ilk Türk devletini yani Göktürk devletini kurmuşlardır. Göktürk devleti Asya Hun soyundan gelenlerin kurduğu bir devlettir. Göktürklerden sona II. Göktürk Devleti, Uygurlar, Avarlar, Kırgızlar gibi yıkılan her devletten sonra yeni devletler kurmayı ve bu devletleri tarihte önemli bir yer edindirmeyi başarmışlardır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir