İlk Türk Topluluğu Hangisi?
TARİHTE İLK TÜRK TOPLULUĞU

            Türkler tarihin birçok yerinde karşımıza çıkmaktadır. Tarihte araştırılması gereken bir ırk olduğu kabul edilir. Aynı zamanda boylar halinde yaşadıklarından dolayı Türk tarihini bir bütün olarak araştırmak çok zordur. Tarihte birçok devlet, imparatorluk ve küçük devletçikler; hanlıklar ve beylikler kuran Türklerde en eski topluluk denildiği zaman akla İskitler gelmektedir.

İSKİTLER YANİ SAKALAR

            İskitler milattan önce 7. yüzyılda batıya doğru göç ederek Karadeniz’in kuzeyinde geniş bir alana yayılarak ilk Türk topluluğu olma özelliğini göstermişlerdir. Kırım merkezli bir topluluktur ve yayılma alanlarına göre merkezlerinde değişme görülmüştür. Yunan kaynaklarında İskit, İran kaynaklarında ise Saka olarak adlandırılmışlardır.

ÖZELLİKLERİ

            Bilinen en önemli hükümdarları Alp er Tunga’dır. Onun döneminde altın çağını yaşayan uygarlık Alp er Tunga’nın İran ile yapılan savaşlarda ölmesinden sonra dağılma sürecine girmiştir. Savaşçı bir topluluk oldukları bilinmekle birlikte Kimmerler, Asurlular, Urartular, Medler ve Perslerle mücadeleye girmişlerdir. Tomris adında bir kadın hükümdarlarının olduğu bilinmektedir. Bu isim demir anlamına gelmektedir. Ayrıca Tomris Türk tarihinin ilk kraliçesidir. Bu topluluk İran ve Çin tarafından yıkılmıştır. Günümüzde Yakut Türkleri olarak bilinen Türk boyunun soyu İskitlere dayanmaktadır. 

            Altın işlemeciliği çok geliştiğinden dolayı kendilerine bozkırın kuyumcuları denilmiştir.
Atlı göçebe bir kavimdir ve keçeden çadırlar yapmışlar, üstü çadırla örtülmüş araba kullanmışlardır. Ekonomilerinde hayvancılık önemli bir yer tutar. Gök tanrı ve şaman inançları yaygın olarak görülmüştür. Öldükten sonra yaşama inanan İskitlerde balbal denilen mezar taşları örneklerine rastlanmıştır. Ayrıca mumyalama olayının varlığı da bilinmektedir. Türklerde görülen çoğu Kültür ve medeniyet ürünlerini İskitlerde de görmek mümkündür. Ceket, pantolon ve kemer kullanmaları ilginç bir genel kültür bilgisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca atı evcilleştirmişler ve koşum takımı kullanmışlardır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir