KPSS’ de Çıkmış Genel Kültür Soruları Hangileridir?
Genel kültür bölümünü oluşturan alanlar

            Kamu Personeli Seçme Sınavı içerinde ikinci bölümde yer alan genel kültür, tarih, coğrafya ve vatandaşlık konularından oluşur. Bu bölümdeki sınava her alandan öğrenci girdiği için sorular biraz daha genel sorulur, konular ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel bilgi düzeylerine uygun, bilmesi gereken alanlardan seçilerek oluşturulur. Tarih kısmında ülkemizin geçmişine ve kuruluşuna ait temel terimler sorgulanırken coğrafya kısmında ise ülkemizin coğrafi konumunun, komşularının, diğer ülkelerle ilişkilerinin, yapılan üretimlerin hangi alanlarda gerçekleştiğinin sorgulandığını görmekteyiz. Vatandaşlık bölümüne gelindiğinde ise anayasamız ve ülkemiz hukukunda geçerli olan tüzükler, yönetmelikler, hukuki işlemlerin yürütülmesi ile ilgili temel bilgilerin irdelendiği görülmüş ve aynı zamanda bu bölüm içinde güncel bilgilere yer verilerek öğrencilerin gündem hakkındaki duyarlılığı da ölçülmeye çalışılmıştır.

KPSS’de çıkmış soru örnekleri

            Peki, son kpss’de çıkmış genel kültür soruları nelerdir? Özellikle 2016 yılında yapılan sınavı incelediğimizde tarih bölümünde 1. Göktürk Devleti’ne en parlak dönemini yaşatan hükümdarın kim olduğu sorgulanmış ve öğrencilerin ülke yöneticileri hakkındaki bilgileri öğrenilmeye çalışılmıştır. Gene aynı şekilde Anadolu’da kurulan Türk beylikleri ve yerleri eşleştirmesi verilerek sınava giren kişilerin üzerinde yaşadığı topraklarda önceden kurulan ülkeler hakkındaki bilgileri ölçülmeye çalışılmıştır. Coğrafya bölümünde ise Türkiye arazisinin ortalama yükseltisinin fazla olmasını etkileyen unsurların neler olduğunu sorulmuştur. Türkiye’de tarım ürünlerinin çeşitliliği ve üretimin fazla olması tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamıştır bilgisi verilerek ise bu gelişmeyi sağlayan tarım ürünlerinin hangileri olduğu sonucuna varmalarını sağlamaya çalışmışlardır. Vatandaşlık bölümünde ise Türk hukukuna göre dernekler en az kaç kişi tarafından kurulabilir sorusu yöneltilerek öğrencilerin hukuk mevzuatı hakkındaki bilgileri sorgulanmaya çalışılmıştır. WTA tekler sıralamasında ilk yüze giren kadın sporcu sorularak öğrencilerin güncel bilgisi de denetlenmiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir