Atatürk’e İsmini Veren Kimdir?
            Atatürk’ün ilk ismi olan Mustafa anne ve babası tarafından verilmiştir. Atatürk’ün yaşamı boyunca başarıları savaş meydanından öteye geçmeyi başarmıştır. İlk olağan üstü başarısı çocukluk yılların da(1893) orta öğretim okuduğu dönem de matematik dersin de gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Rüştiye de hem zekâsıyla hem de kabiliyetleriyle kendini hissettirmeyi başarmıştı. Tüm hocalarının ilgisini ve övgüsünü alan Mustafa Kemal hakkında ’’Onun bir öğrenci gibi değil de bir yetişkin gibi davrandığı’’ herkes hocaları tarafından her defasında dile getiriliyordu. Mustafa Kemal’in o dönem de başarılı olma adına üzerin de çok çalıştığı ve ilgi duyduğu ders matematik dersiydi.

Atatürk’e Kemal ismini veren matematikçi kimdir?
      
            Rüştiyedeyken Mustafa Kemalin özellikle de matematik alanın da göstermiş olduğu başarılar matematik hocasının gözünden kaçmamıştır. Bunun üzerine Mustafa ismindeki matematik hocası Atatürk’e Kemal ismini vermiştir. Atatürk’e ismini veren kişi kimdir? Sorumuza en net cevap bu olmakla beraber Mustafa Kemal Askeri Rüştiyesinde yaşadığı anısını bizlere şöyle aktarmaktadır.

Atatürk’ün Selanik Askeri Rüştiyesinde yaşadığı anısı
      
            …Rüştiyede en çok matematiğe merak saldığını ve aynı zamanda matematik dersini veren öğretmen kadar belki de daha fazla bilgi edindiğini bizlere aktardı Mustafa Kemal… Yazılı sorular düzenlediğini de vurgulayan Mustafa Kemal hocası hakkında: hocamızın adı Mustafa idi, bir gün bana şu sözleri söyledi. -’’ Oğlum senin de ismin Mustafa benim de dedi.. Bunun böyle olmayacağını söyledi ve arada bir fark olmalı dedi  ’’Bundan sonra ismin Mustafa Kemal olsun’’ dedi. Daha orta öğretim döneminde Atatürk’ü keşfetmiş ve Atatürk’e Kemal ismini vermişti. Matematik hocasının Kemal ismini koyması sıradan bir olay değildi. Çünkü Kemal ismi bilgi ve erdem bakımından olgunluk ve yetkinlik anlamına gelmektedir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir