Genel Kültür Soruları Nasıl Çıkar?
            Genel kültür belli bir konu hakkında hemen hemen herkesin bileceği, güncel olaylar ya da temel bilgi prensiplerini kavrayan yapılardır. Okuyan, araştıran, gözlemleyen kısacası toplumun gerektirdiği bütün yapılara sahip olan şahısların farklı düzeyde de olsa bir bilgi birikimi vardır. Bu yapıların ortalama toplamının vermiş olduğu birikim bizim genel kültürümüzü oluşturur.

            Bu kültür birikiminin düzeyini öğrenebilmek için, öncelikle ’genel kültür soruları nasıl olur?​​​​​​’ kavramını incelemeliyiz. Bu soruların tam olarak bilginin amaç ve miktarını kavratabilmesi için bu sorularında yeterli düzeyde tatmin edici olması gerekmektedir. Genel kelimesinden de anlaşılabileceği gibi soruların ve cevapların toplumdaki her bireye hitap etmesi gerekir. 
Hiçbir insan aynı eğitim, kültür, bilgi birikiminde değildir. Bu durumu onların kendini yetiştirmeleri ya da aldıkları eğitim düzeyi belirler. Bazıları fazlaca bilgiye sahipken, diğerleri daha yüzeysel bilgiye sahiptir. Bilginin konusu bu durumda yine değişiklik gösterir. Bazı konularda insanlar hiçbir bilgi birikiminde olmayabilir. Bu yüzden genel kültür soruları nasıl olur, dendiğinde kapsayıcı ve herkese hitap eden kalıplardan olmalıdır cevabını buluruz. Bu soruların cevaplarının da farklılık göstermemesi için soruların tam anlamı ile açık, net isteneni anlatıp cevabı isteyen düzeyde olmalılardır. Bununla beraber bu soruların detaya inmemesi, kişiler içinde farklı cevaplara döndürmemesi için uzun ve ucu açık olmamalıdır. 

            Ancak her ne kadar genelde olsa bilgi kirliliğine daha elverişli konulardan sorular seçilmemelidir. Bu konularda halen netlik kazanmamış, gerçekleşme aşamasında olan veya kişiden kişiye değişen neticeler sorgulanmamalıdır. 

            Genel kültür soruları asla yorum ölçmez. Şahsın tecrübelerine değil, bilgisine odaklanmalıdır. Cevaplar yadsınamaz açıdan aynı olmalıdır. Bu cevapları isteyen sorularda bu kriterleri göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır. Sorunun zorluğu veya kolaylığı ise genel kavramındaki kişi sayısında yatar. Bilginin kaç kişi tarafından bilinmesi ihtimali sorunun zorluğu ile ters orantılıdır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir