Mimik Ne Demektir?
            Tarih boyunca insanlar içgüdüsel olarak birbirlerine ihtiyaç duymuşlardır. Dolayısıyla insanlar birbirleriyle sağlıklı biçimde anlaşmak zorunda kalmış ve bu ancak iletişim yoluyla mümkün olabilmiştir. İletişim, en temel olarak dil ve beden diliyle sağlanır. Dil sözlü iletişim biçimiyken, beden dili vücudun hareketleriyle yani jest ve mimik yoluyla yapılan iletişim biçimidir. Jest bir duyguyu veya düşünceyi anlatmada bedensel organlarım kullanılmasıyken mimik; bir duyguyu veya düşünceyi anlatmada yüz hareketlerinin kullanılmasıdır.

Vücudumuzda Jest Yaparken Kullandığımız Organlar:

-El 
-Kol
-Ayak
-Baş

Vücudumuzda Mimik Yaparken Kullandığımız Organlar:

-Göz
-Ağız
-Burun
-Kaş
           
            Mimik kelime itibariyle Yunanca kökenlidir ve anlamı taklittir. Ara sıra tiyatronun eş anlamlısı olarak da kullanılan ”mimik”, tiyatroda çok önemli bir yere sahiptir ve tiyatro okullarında başlı başına bir derstir. Rönesans döneminde mimiğin önemi artmıştır ve yüz ifadesi aktörlüğün önde gelen şartlarından birisi haline gelmiştir.

            Günümüzde, içinde konuşma olmayan, konuyu anlatmada sadece yüzü ve yüz ifadelerini kullanan tiyatro oyunlarına ”pandomima” denmektedir. Tiyatroda böyle bir alan olsa da konuşmada söz ve mimiği birbirinden ayrı tutmamak gerekir. Aslında mimik sadece konuşan insanın yaptığı yüz hareketleri değildir. Dinleyen de yaptığı mimikler ile nasıl hissettiğini veya ne düşündüğünü belirtir. Hatta bazen mimikler yoluyla karşıdaki insanın karakterini bile anlamak mümkündür.
           
            İletişimde büyük öneme sahip olan beden dilindeki jest ve mimikleri etkili biçimde okumak, karşıdaki insanı anlamak ve jest ile mimikleri etkili kullanabilmek için günümüzde kurslar ve dersler verilmektedir.
           
            Sonuç olarak iletişim esnasında konuşma dilinin yanı sıra beden dilini yani jest ve mimikleri etkili kullanmak da iletişim kurmaya çok büyük etki eder. Tarihte güzel yerlere gelmiş büyük insanlar da konuşma dilinin yanı sıra jest ve mimiklerini çok etkili biçimde kullanmış olanlardır ve günümüzde hedefi olan insanların da konuşma dilinin yanı sıra jest ve mimiklerini etkili kullanması gerekir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir