Güneş Enerjisi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?
            Güneş enerjisi kaynağı güneş olan bir enerji çeşididir. Bu enerji çok güçlüdür. Öyle ki bu enerji kimi zaman arabanın ihtiyacını, kimi zaman evlerin elektrik ihtiyacını giderebiliyor. Dolayısıyla insanoğlu ilk çağlardan bu yana Güneş enerjisine ihtiyaç duymuş ve bunu çeşitli alanlara yansıtmıştır. Şimdi sizlere Güneş Enerjisi Nedir daha kapsamlı mevcut bilgiler vereceğim.
 
Güneş ’Ten Enerji Eldesi Nasıl Olur?
 
            ”Güneş enerjisi sabiti” olarak anılan Güneş ışınlarının Güneş ’e dik yüzeyde ölçümü, 1366 W/m2 dir. Fakat Güneş enerjisi bu dozda yeryüzüne inemez çünkü çeşitli etkenler onun enerjisini azaltacak ve yeryüzüne belirli bir miktarda inmesini sağlayacaktır. Güneş panelleri olarak adlandırdığımız araç sayesinde Güneş ’ten enerji elde edebiliyoruz ancak bu enerji eldesi çok düşük miktardadır.

            Güneş enerjisi, verdiğimiz miktarlara göre aslında insanların başlı başına enerji kaynağı olabilir. Hatta insanlar enerji ihtiyaçlarını (elektrik, fosil yakıt vs.) Güneş enerjisi kullanarak hepsini karşılayabilir. Lakin biz Güneş paneli kullansak dahi yüksek miktarda enerji eldesi edemiyoruz. Teknolojinin bu hususta gelişmesi insanlık için bir dönüm noktası olabilir. Bunun için teknoloji ve bilim insanımıza önemli bir pay düşüyor.

             Ne kadar bu durum önem arz etse de büyük firmaların ve şirketlerin paragöz patronları nedeniyle Güneş enerjisi kullanımı pek hoş görülmemekte. Ayrıca kır bölgelerinde yaşayan insanların ve bu hususta hassasiyet gösterenlerin Güneş paneli kullandıklarına şahit oluyoruz.
 
Peki, Güneş Enerjisi Sadece Güneş Panellerinden İbaret Midir?
 
            Güneş enerjisi eldesi tabii ki sadece Güneş paneline tabii değildir fakat en yaygını budur. Güneş paneli dışında trombe duvarları, Güneş ocakları, geçişli hava paneli örneklendirilebilir. Bunun dışında Güneş pilleri de vardır. Bu piller Güneş ’ten elektrik enerjisi eldesinde kullanılır. Okuduğunuz için teşekkür ederim aziz ve şad okurlar…
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir