İSG Giriş Sınavı Nedir?
İş Sağlığı ve Güvenliği

            Sanayi devriminden beri süregelen gelişim kültürel çalışma koşulları bir yana bırakarak hızla modernleşmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte ne kadar iş sektöründe çalışma alanları yaratıldıysa ve istihdam sağlandıysa neredeyse aynı oranda da iş kazaları ve güvenlik eksikleri baş göstermiştir. İş Hukuku kapsamında işçiyi ve işverene en üst düzeyde korumayı amaçlayan devlet de bu yönde çalışmalar yapmıştır. 
 
Hukuki Dayanakları

            4857 sayılı İş Kanunu bu konu Hakkı’nda çalışma sektörlerinde bir dayanak oluşturmuş aynı zamanda iş sağlığının ve güvenliğinin önemine dikkat çekmiştir. Ancak bu konuda asıl çalışma 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanun, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine ilişkin olarak işveren ve çalışanlara hak ve yükümlülükler yüklemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Sınavı

            İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerek özel gerekse kamusal işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Denetlemecileri tarafından kontrol altına alınmasına karar verdi. Bu sayede yeni bir iş alanı oluşmuş oldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş alanları az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak 3 sınıfa ayırarak bu şekilde düzenlemeler getirdi. İş güvenliği uzmanı olacak kişiler C-az tehlikeli B- tehlikeli ve A- çok tehlikeli olmak üzere sınıflandırmıştır.

İş Güvenliği Uzmanı

            İş Güvenliği Uzmanı kişiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığından bir eğitim sonrası sertifika ile görevi kazanan mühendis, mimar ve teknik elemanlardır. Bu kişilerin uzman belgesi alabilmesi için, bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan ve özel eğitim merkezlerinden belirli bir eğitim süresinde eğitim görerek bu sertifikayı almaya hak kazanırlar. Eğitim sonunda yapılacak sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından veya onun emri altında gerçekleştiriliyor. Sınavlar A, B ve C olmak üzere her derece için ayrı ayrı yapılıyor.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir