İşsizlik Maaşı Nedir Ve Nasıl Alınır?
İşsizlik Maaşı
            
            Sosyal devletler vatandaşlarından aldığı vergileri, tekrar vatandaşlarına sosyal ve kültürel hizmet olarak sunmaya çalışan devletlerdir. Türkiye Cumhuriyeti ‘ de sosyal bir devlettir ve gelirinin en büyük kalemini halktan aldığı vergiler olmaktadır. Toplanan vergileri tekrar toplum için harcayan devletin, bu sosyal haklardan biriside işgücünü kaybetmiş vatandaşına geçici bir süre itibarı ile işsizlik maaşı bağlamasıdır.

            Toplumdaki bireylerin iş bulamama durumuna işsizlik denir, bu kişilere de işsiz denir. İşsiz insan gerek maddi gerek manevi çöküntü yaşayacağı ihtimaline karşı devlet bu işsiz kişilere destek sağlamaktadır. Yalnız bu işsizlik maaşının hak edilebilmesi için bazı gereklilikler vardır. Süre bakımından da sınırlıdır.
                                                           
Maaş Kazanma Şartları

           
            İlk önce kişi çalıştığı işyerinden kendi rızası dışında çıkarılmalıdır. İşten çıkarıldığı dönemde son üç yıl boyunca geriye dönük altı(600) yüz gün sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir. Son dört ay içinde ise yüz yirmi(120) gün primleri eksiksiz olarak yatırılmış olmalıdır. Bu şartlara sahip kişiler iş akdi feshedildikten sonra bir(1) ay içinde bulunduğu ilin İŞKUR kurumuna gidip başvuruda bulunması gerekmektedir. Aksi halde hakları yanmaktadır.
           
            Bu şartları sağlayan kişilere devlet maaş bağlamaktadır. Bu maaşı alma süresi kişinin sigorta prim günlerine göre değişmektedir.  Son üç(3) yılda altı yüz(600) gün sigortalı çalışanlar altı(6) ay, dokuz yüz(900) gün çalışanlar sekiz(8) ay ve bin seksen(1080) gün sigortalı çalışanlar on(10) ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.
            
            İşsizlik maaşları da kazanılan maaş ile orantılı bir şekilde ödenmektedir. Bu hesaplama kişinin çalıştığı dönemdeki aldığı maaş ve prim günü sayı göz önüne alınarak yapılmaktadır. 2018 yılı itibarı ile işsizlik maaşları  en düşük miktarı sekiz yüz on bir(811,00) Türk Lirası, en yüksek miktarı ise bin altı yüz yirmi üç(1,623,00) Türk Lirası olarak ödenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir