Hümanizm Ne Demektir?
            Hümanizm, kelimin fonetik yapısından da anlaşılacağı üzere bir akımdır. Akımın ne ile ilgili olduğu ise isminin Türkçe’deki karşılığından anlaşılabilmektedir. 

Hümanizm: İnsancılık

            Hümanizm, temeline insanı alan, önceliği her daim insana veren bir akımdır. Her ne kadar bencillikle karıştırılsa da, hümanizme verilen bir diğer isim de; ben merkezciliktir. Hümanizm akımı bir durumu ya da olayı değerlendirirken önce insanlık için ne derece faydalı olduğuna bakar. Bir şey insanlık için faydalı ise Hümanizm’e göre faydalıdır, değilse zararlıdır.

Derinlere İnmek Gerekir

            Hümanizm, kısaca bu şekilde anlatılabilse de aslında oldukça derinliğe sahip bir akımdır. Hümanistler tanrı ya da dinler olmadan da dünyada iyiliğin var olabileceğini savunmaktadırlar. Yani Hümanizm’de otonom bir ahlak anlayışı vardır ve her insan yaptığı ya da yapacağı şeyi insanlık için neler getirip götüreceği üzerinden tartarak yapmalıdır. 

            Her insanın toplumun gelişmesi ve insanlığın daha ileri gidebilmesi için bir görevi olduğuna inanan Hümanizm akımı, herkesin hayallerini gerçekleştirebilmek için eşit derecede şansa sahip olması gerektiğini savunmaktadır.

Hümanizm Tanrıdan Doğmuştur

            Hümanizm’in doğuş noktası tam olarak tanrıdır. Çok eski dönemlerden beri insanlar açık bir şekilde ya da dolaylı olarak tanrının varlığını sorgulamışlardır. İşte bu sorgulamalar Hümanizm’in temellerinin atılmasına neden olmuştur. Hümanizm sadece tanrının varlığı ya da yokluğu üzerine bir akımdır demek elbette doğru değildir. Burada belirtilmek istenen Hümanizm’in çıkış noktasının tanrının varlığı ya da yokluğu olmasıdır.

            Hümanizm akımını savunanlar, yetiştirilmekte olan nesillerin de bu akımı benimsemeleri gerektiğini belirtmektedirler. Bireylere yeterli miktarda felsefe dersleri verilmesinin, bireyin bol bol düşünmesi için şart olduğunu söyleyen Hümanistler, din derslerinin verilmesine tamamen karşı çıkmamakla birlikte; din dersleri verilecekse Ateizm’in ve Hümanizm’in de öğrencilere ders olarak aktarılması gerektiğini söylemektedirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir