Genel Kültür Eğitimi Ne Demektir?
Genel kültür eğitimi nedir?

            Kültür bir toplumu oluşturan her alandaki yaşam tarzlarının ve bilgi düzeylerinin fertlerin davranış biçimlerinin, kendi içindeki gelişim ve oluşum süreçlerini ifade eder. Genel kültür tüm bu kültürlerin bir arada yaşanması ve öğrenilmesi durumudur. Toplumların bir arada yaşadıkları tarihsel süreç içerisinde geliştirdikleri örf ve adetleri gelenek ve görenekleri bilgi düzeyleri olaylara bakış açıları bir toplumun genel kültürünü yansıtmaktadır. Bizlerde bu kültürler içerisinde sürekli genel kültür eğitimini yaşayarak ve öğrenerek  almaktayız. Tamda bu noktada genel kültür eğitimi nedir? Sorusuna verilebilecek en güzel yanıt ‘’ yaşayarak öğrenme’’ diyebiliriz. Yani bizler doğumumuzdan ölene kadar sürekli kültürel bir eğitim içerisindeyiz. İnsanlar kültürünü yaşayarak okuyarak uygulayarak görerek öğrenirler. Genel kültür eğitimi toplumlarda iki ana başlık altında yapılır. Birincisi maddi kültür öğelerinin öğrenilmesi ( yemek kültürü, spor kültürü, vb.) dir. İkincisi manevi kültür öğelerinin ( inanç, örf adetler, gelenek görenekler tarihsel kültür vb.) öğrenilmesidir.

            Ayrıca kırsal kesimde göçebe hayatı yaşayan topluluklar, köyler de, kasabalar da yaşayan toplulukların genel kültürünün oluşum evreleri ve dolayısıyla yüzyıllar içerisinde ortaya çıkan kültürel yaşam tarzları ile şehirler de büyük kentlerde yaşayan elit kesimlerin kültürel  yaşam şekilleri doğal olarak birbirinden farklılık göstermektedir. Toplumların zaman içerisinde köylerden şehirlere olan göç dalgası ile birlikte büyük kentlerde farklı kültürlerin bir araya gelmesi ile bambaşka bir kültürel mozaik ortaya çıkmış ve kaynaşma ve alışma dönemleri çok uzun yıllar almıştır. Tam bir evrimleşme söz konusu olamadığından büyük şehirlerde varoşların oluşması kaçınılmaz olmuştur. Genel kültür eğitimi konusunda ülkeyi yöneten idareci ve politikacılarında bu farklı kültürel mozaikleri bir araya getirip bir havuzda eritilip kaynaşmanın sağlanması için projeler üretmeleri ve farklı kültürel etkinliklerle bu eğitime katkı sağlamaları gerekmektedir. Genel kültürüne sahip çıkmayan milletler zamanla başka kültürlerin etkisine girmekten kurtulamazlar…
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir