Genel Kültür Ve Özel Kültür Arasındaki Farklar Neler?
            Toplumların zaman içerisinde değişimleri, etkileşimleri sonucu bazı konularda günümüze kadar gelen birikimler, oluşturulan yaşama şekilleri ve hayat tarzları kültür olarak tanımlanır. Her coğrafyada insanların algısına, gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılıklar gösterir. Genel bir kültürün oluşumunda dil, din, sosyal bağlılık, iklim ve maddi-manevi tüm koşulların önemi büyüktür. 

Özel Kültür

            İnsanların bireysel ya da sanatsal olarak emek vererek,  mesleki ve ya özel ilgi gerektirerek biriktirdiği doğal gelişimden bağımsız olan kültür biçimidir.

   Genel Kültür ve Özel Kültür Farkları Neler?

            Kültürün doğasında özgünlük vardır.  Bu durumda kültürde evrensellik olamaz. Genel kültür biraz daha insanın doğası gereği yapması ve yapmaması gereken konularda kurallar belirlemişken, özel kültür kuralları kişinin kendisi tarafindan ya da içinde bulunduğu mesleki, sanatsal grup tarafindan belirlenir. Mesela genel kültür toplumdan topluma değişse de insanların mahrem olan bölgelerini göstermemeleri yani çıplak durmamaları gerekli görülür. Özel kültüre baktığımızda moda ile uğraşan kişilerce çıplaklığın normalleşmiş olduğu, mesleğin bunu gerektirdiği söylenir. 

     Kültürün Tarihçesi
            
            Latince kökenli bir kelimedir. Türkçeye Fransız ve Amerikan dilinden gelmiştir. Latincede anlamı toprağa ektikçe ürün almaktır. Fransızlar kültür kelimesini irfan olarak anlama, bilme ve gerçeğe ulaştırıcı sezinlenme anlamıyla kullanmışlardır. Manevi bir değerdir. Fransızların bu kullanımı Avrupa’ya yayılarak, yeni anlamı oluşturulmuştur.

            Sosyal bilimciler kültürün 166 adet tanımı olduğunu söylemişlerdir. Bir kavramda bu kadar çok tanım olması aslında o kavramı tanımlanamamış olduğunu gösterir. Kültür tarihçileri insanlığın hayatta kalma başarısını incelerken, ne tip önlemler aldıklarına ve yaşayışlarında neleri önemseyip nesilden nesile aktararak biriktirdiklerine dikkat etmişlerdir. Sözcük anlamını ” toplumun geçerli kabul ederek, gelenek halinde sürdürdüğü her türlü duygu, düşünce, davranış, dil, sanat alanındaki yaşayış unsurlarının tümü” kültür kavramının en belirgin tanımıdır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir