Fetret Devri Nedir Ve Ne Zaman Olmuştur?
Fetret Devri 11 Yıl Sürdü

            Fetret Devri sonucu kestirilemeyen karışıklık ve kaos dönemidir. Osmanlı tarihinde I.Bayezit’ın Timur’a  esir düşmesinden başlayarak  Mehmet Çelebi’nin tahta oturmasına kadar geçen süreye Fetret Devri dönemi denilmiştir. Yıldırım Bayezit’ın Ankara Savaşı’nda Timur’un eline esir düşmesi sonucu iç karışıklıklar başlamıştır. Timur, ele geçirdiği toprakları Yıldırım’ın oğulları arasında paylaştırdı. Bu parçalanma Osmanlı Devleti’ni 11 yıl süren ve ”Fetret Devri” denilen bir karışıklık dönemine soktu. Yıldırım Bayezit’ın ölümünden sonra Timur’un uyguladığı parçalanma politikası sonucunda Osmanlı toprakları şehzadeler arasında dört parçaya bölündü.

            Bu dönemde; Süleyman Çelebi Rumeli’de, İsa Çelebi Balıkesir Vilayetinde, Musa Çelebi Bursa Vilayetinde ve Çelebi Mehmet Amasya’da  hükümdarlıklarını ilan ederek birbirleriyle kıyasıya mücadeleye başladılar. Mücadeleler sonucunda kardeşlerini etkisiz hale getiren Mehmet Çelebi, Osmanlı tahtına oturmuştur. Mehmet Çelebi 1410’da Saruhanoğulları Beyliği’ni tekrar kendi topraklarına katmıştır. Böylece Anadolu’da ikinci kez Türk birliğini sağlama çalışmalarına başlamıştır. Kardeşi Musa Çelebi ile yaptığı mücadeleyi kazanan Mehmet Çelebi 1413 yılında 24 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Mehmet Çelebi tahta geçtikten sonra bu tehlikeli dönem yani Fetret Devri’ne son vermiştir.

Fetret Devri’nin Sonuçları Nelerdir?

            Fetret Dönemi’nde Anadolu’da büyük toprak kayıplarına rağmen, nüfusunun büyük bölümü gayrimüslimlerden oluşan Balkanlarda ciddi toprak kayıpları yaşanmadı.  Bunda uç beylerinin başarılı çalışmaları, Osmanlıların Balkanlar’da adaletli ve hoşgörülü bir yönetim kurmaları, Avrupa’nın Yüz Yıl Savaşları içinde olması, Timur’un Balkanlara geçmemesi gibi etkenler önemli rol oynamıştır. Mehmet Çelebi, kardeşlerini mücadelede mağlup ederek Osmanlı Devleti’ni yıkılma tehlikesinden kurtarmış ve parçalanmaların önüne geçerek Osmanlı Devleti’ni yeniden kurmuş sayılmaktadır. Tarih ve genel kültür Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak Mehmet Çelebi benimsenmiştir. Osmanlı Devleti 11 yıl süren tehlikeli bir dönemde geçerek, kendi prestijine zarar vermeden kendi gücünü dünyaya kanıtlamıştır. Büyük parçalanmadan ülkeyi kurtaran Mehmet Çelebi olmuştur. Osmanlı Devleti için kritik olan bu dönemde izlediği politika, ülke sınırlarının bozulmasını ve toprak kaybını engellemiştir.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir