Hicret Ne Demektir?
Hicret Nedir?

            Sözlük anlamı olarak; bulunduğunuz yerden farklı bir yere göç etmeniz anlamına gelen hicret, İslam dünyasında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in milattan sonra 622 tarihinde Mekke şehrinden Medine şehrine göç etmesi olarak kabul edilir.
 
Hicret’in Sebepleri

            Bu olayın gerçekleşmesinin başlıca sebebi; Mekke’de yaşayan ve çoğunluğu halkın ileri gelenlerinden oluşan bazı grupların İslamiyet’i kabul etmek istememesi ve şehirlerinde de bu dine müsamaha göstermemeleridir. İslamiyet’i kabul eden halkın, bu gruplardan baskı görmesi sonucunda  Mekke şehrini terk ederek Medine şehrine göç etmesi sürecine hicret denir.
 
İslam Tarihinde Hicret Neden Önemli?

            Hicretin İslam dünyasında önemli bir yere sahip olmasının sebeplerini özetleyecek olursak; İslamiyet’i kabul eden insanları, İslamiyet’e karşı olan gruplardan kurtarmıştır. İslam dinine daha farklı coğrafyalara yayılma olanağı vermiştir. İslam’ın katlanarak büyümesine kapı aralayan bu olayın başlangıç tarihi, İslam dünyası için yeni bir dönem ve yeni bir takvim olarak kabul görmüştür. Bu takvime Hicri Takvim denmiştir.
 
Hicret’in Sonuçları

            İslam dininin daha fazla coğrafyaya yayılmasına yardımcı oldu. Mekke’den göç ederek gelenlere muhacir, Medine’de onları karşılayan insanlara ise ensar dendi. Bu olay sonrasında Medine’de İslam Devleti temelleri atılmış oldu. Medineli Yahudi vatandaşlarla antlaşma imzalanarak uyum ortamı sağlandı. Müslümanların bir arada toplanabilmeleri amacıyla ilk mescit inşa edildi. Peygamberlik süreci olarak 13 yıllık Mekke devri sona erip 10 yıllık Medine devri başlamış oldu. Muhacir (Mekke’den gelen) halk ile ensar (Medineli müslüman) halk arasında sıkı bir bağ kurularak kardeşlik ilan edildi. Hicri Takvim başlamış oldu.
 
Hicri Takvim

            Hicret olayı Miladi Takvime göre 16 Temmuz 622 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten 17 yıl sonra yani Hz. Ömer’in halife olduğu dönemde, Kameri Takvimin 1 Muharrem tarihi yılın başlangıç tarihi olarak kabul edildi. Devam eden süreç için Kameri Takvim baz alınarak yeni takvimin adı Hicri Takvim olarak belirlendi. Ayrıca 1 Muharrem tarihinin aynı zamanda Hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğum tarihi olduğunu da belirtmekte fayda var.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir