Coğrafya Konu Anlatımı Ve Bilgiler
 
            Genel kültür deyince akla il gelen alan tabi ki de coğrafyadır. Coğrafya bir bilim dalıdır ve her bir bilgisi değerlidir. Coğrafyanın tanımını yapacak olursak kabaca şöyle bahsedebiliriz. Yer küreyi ve içinde bulunan dağları, ovaları, denizleri engebeleri ve benzeri yapıları inceleyen bilim dalının adıdır. Coğrafya bilimi dünyamızla yakından ilgilidir. Bu bilim dalı sayesinde dünyamızı öğrenmekte ve bizim burada ki yerimizi anlamaktayız. Genel kültür bilgileri arasında sıkça karşımıza çıkan bazı konuları da barındırmaktadır. Bu konular genelde dağlar, ovalar, denizler, akarsular, tepeler, kayaçlar gibi konulardır. Bu bilgiler daha çok sınavlarda ve mülakatlarda karşımıza çıkmaktadır. Coğrafya bilimi gerek yoğun bilgi birikimi bakımdan gerekse de hedeflediği ve ulaşmak istediği alan bakımından okuması ve öğrenmesi zevkli derslerden bir tanesidir. Bu bilim dalı sayesinde insanlar yer ve yön tayin etmektedirler. Bu sayede ise dünyada istedikleri yere gidebilmektedirler.

Coğrafya Bilgisinin Tarihi

             Tarihte birçok medeniyet dünya hakkında düşünmüş ve bazı yorumlar yapmıştır. Bu yorumlar arasında düz dünya görüşü de vardır. Bu görüşe rağmen bazı kişiler dünyanın çevresini hesaplayarak toplam uzunluğunu bulmuşlardır. Dünyanın düz olduğu görüşü her ne kadar yanlış olsa da bu görüş geçmiş medeniyetlerde ki insanların zeki olmadıkları anlamına gelmemektedir. İnsanlar o zamanın şartlarıyla bir şeyler yapmaya çalışmış hatta birçok görüşlerde ortaya atmışlardır. Bu gün ise dünyanın ekvatordan şişik kutuplardan ise basık olduğu bilinmektedir. Coğrafya bilimi eski çağlardan bu yana gelen bilgileri harmanlamış ve gereken gözlemi yaparak belli sonuçlara varmıştır. Coğrafya bilimi teknolojini gelişmesiyle beraber daha çok ilerleme kat etmiştir. Bu bilim konu itibari ile birçok kola ayrılmaktadır. 

Coğrafya Biliminin Gelişmesi

            Coğrafya bir bilim dalıdır ve deney gözlem yapar. Bu yaptığı gözlemleri ise sebep sonuç ilişki üzerinde inceleyerek bir sonuca varır. Bu alanın gelişmesinin en büyük sebeplerinden en önemli olanı tabi ki teknolojinin gelişmesiydi. Teknoloji geliştikçe yeni imkânlar ortaya çıkmakta ve sorunlarımızı çözmektedir. Coğrafya bilimi diğer bilimlerde olduğu gibi teknolojiyle yakından ilişkilidir. Bizler bugün bu bilim dalı ve teknolojileri sayesinde depremleri ölçmekteyiz. Bu bilgilerin hepsi bizler için genel kültür konusudur. Günümüzde genel kültür sorularının büyük bir kısmı coğrafya biliminden sorulmaktadır
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir