Genel Kültür Dersinde Hangi Konular İşlenir?

Genel Kültür Dersinde Hangi Konular İşlenmektedir?

T​​​​arih dersi:

Genel kültür sınavının ilk bölümünü tarih dersi oluşturur. Sınavda çıkacak soruların konu dağılımı şöyledir: İslamiyet öncesi Türk tarihi, İlk Türk-İslam devletleri ve beylikleri, Osmanlı kuruluş ve yükselme dönemi, Osmanlı Devleti’nde kültür ve medeniyet, Osmanlı Devleti duraklama dönemi, Osmanlı Devleti gerileme dönemi, Avrupa’daki gelişmeler ve Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri yer alır. Ayrıca Osmanlı Devleti dağılma dönemi, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti, Milli Mücadele dönemi,1. TBMM dönemi, Muharebeler dönemi, Atatürk dönemi iç politika, Atatürk’ün hayatı ve eserleri, Atatürk ilkeleri, Atatürk inkılapları, Atatürk dönemi ve sonrası Türk dış politikası, Çağdaş Türk ve dünya tarihi.

Coğrafya dersi:

Genel kültür sınavının ikinci bölümünü coğrafya dersi oluşturur. Bu derste, dünya coğrafyası üzerinden değil de, Türkiye coğrafyası üzerinden sorular sorulmaktadır. Dersin konu dağılımı ise şöyledir: Türkiye’nin matematiksel ve özel konumu, Türkiye’nin tarımı, Türkiye’nin toprak yapısı, Türkiye’nin iklimi, Türkiye’nin yer şekilleri, Türkiye’nin yer şekilleri, Türkiye’ de göç, Türkiye nüfusu şeklindedir.

Vatandaşlık dersi:

Genel kültür sınavının üçüncü bölümünü oluşturan derstir. Bu dersin konu dağılımı şöyledir: Hak, hukuk ve özgürlük gibi kavramlar, Türkiye’de anayasal adım ve dönemler, devlet şekilleri, Türkiye’de yasama, Türkiye’de yürütme, Türkiye’de yargı, Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar.

Güncel olay ve bilgiler bölümü:

Genel kültür sınavının en son bölümünde ise, Türkiye ve dünyada güncel nitelikte meydana gelen olaylar ve önemli bilgiler kısmından sorular gelmektedir.

Bu derslerin soru sayısına bakacak olursak; Tarih dersinden 27 soru, coğrafya dersinden 18 soru, vatandaşlık ve güncel olay ve bilgilerden de 15 soru sorulmakta. Toplamda 60 sorunun geldiği bu sınav kpss adaylarının en zorlandığı bölümlerden bir tanesidir. Hem lisans hem de önlisans öğrencilerinin sorumlu olduğu bir bölümdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir