İpotek Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?
            İpotek, kişinin mülkiyetini sınırlayan bir durumdur. Bir mülkiyetin ipotek ettirilebilmesi için tanışamaz olması gerekmektedir. Borç ile yapılan alım ve satım işlemlerinde, geciken veya ödenmeyen borçların tahsil edilmesi için ipotek işlemi yapılır.
 
            Kredi borçlarının ödenmesine ilişkin, borcu bir nevi garanti altına alma işlemidir. İpotek Hakkında Bilinmesi Gerekenler en başta, ipotek olarak belirlenen mülkiyetin, borç sahibinin üzerine olması gerekmediğidir. Üçüncü kişileri kefil olarak göstererek, mülkiyetlerini ipotek ettirmek mümkündür.

             İpoteğin kurulması için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak gerekmektedir. İpotek yaptıracak mülkü tapu senedi ile birlikte, alacaklının ve borçlunun fotoğraflı kimlikleriyle başvurmaları gerekmektedir. İpoteğin bedeli, süresi, derecesi belirlenerek talep dilekçe halinde sunulmalıdır. Bu işlemler bir vekil tarafından yapılacak ise, bunu belirten bir vekâletname de hazırlanmalıdır.
 
            İpotek edilmiş bir gayrimenkulün satışı mümkündür. İpoteği de kabul eden bir alacaklının bulunması durumunda, devir gerçekleşir. İpotekli olan mülkün devredilmesi durumunda, aksi bir karar çıkmağı takdirde borcun derecesi ve borçlunun sorumlu olduğu miktar değişiklik göstermez. İpoteği devreden kişi ise borçtan tamamen kurtulmuş olur.
 
            İpotekli gayrimenkule ikinci bir kredi almak mümkündür. Türk Medeni Kanunu gereğince, bir taşınmaz mülkiyet üzerinde farklı dereceler alması koşuluyla ikinci bir ipotek oluşturulabilir. Her derece sabittir ve diğer belirlenen dereceler ile herhangi bir bağı yoktur. Bir derecenin ortadan kalması diğer bir dereceyi etkilememektedir.
 
            Aynı zamanda ipotekli taşınmazın bölünmesi de mümkündür. İpotek edilmiş mülkün bir kısmı devredilebilir. Ya da aynı gayrimenkule ait iki ipotek varsa, bunlardan biri devredilip diğeri varlığını devam ettirebilir. İpoteğin bölünen ve devredilmek istenen kısmını kabul eden alacaklı, ipotek borcundan sorumlu olur. Tapu üzerinden ipoteğin kaldırılması için ise yine alacak ve borçlunun veya vekil kişilerin nüfus cüzdanları ile başvurması gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir