İlk Türk İslam Devletleri Konu Anlatımı Ve Bilgiler
Bu üç devletin en önemli özelliği ilk Türk İslam Devlet töresini yerine getirerek kurulmuş olmasıdır. Bunu ilk gerçekleştiren devlet ise Kahanlılar’dır.

Karahanlılar (842 – 1212); İslamı kabul ettikten sonraki ilk hükümdarı Satuk Buğra Han’dır. İslamı kabul etmelerine rağmen Arapçayı değil Türkçeyi resmi dil olarak kullanmaya devam etmişlerdir. En önemli Türkçe edebi eserler bu devlet döneminde yazılmıştır.

Gazneniler (962 – 1183); ilk hükümdar Alp Tekin’dir. En ünlü hükümdarı ise Hindistan’ın üzerine seferler yapan Gazneli Mahmut’tur. Bu seferler sonucunda İslamiyet hızlı bir şekilde Hindistan’da yayılmaya başlamıştır.

Büyük Selçuklu Devleti (1040 – 1157); Gazneniler’i, Dandanakan Savaşında yenmeleri sonucunda, resmi olarak kurulmuş oldu. Tuğrul Bey devletin kurucusudur ve onun döneminde Irak, İran ve Azerbaycan fethedilerek Anadolu sınırlarına gelinmiştir. Daha sonrasında ise Pasinler Ovasında, Bizans’ı mağlup ederek, Anadolu üzerine akınlar düzenlenmiştir.. 

Şii Büveyhoğulları’nın baskısı altında kalan, Abbasi halifesinin; yardım istemesi sonucu Bağdat’ta giren Tuğrul Bey, Abbasi Halifesini himayesi altına aldı; Halife tarafından Tuğrul Bey’e Doğunun ve Batının Sultanı ünvanını verildi. Selçuklular böylece;  İslam Dünyası’nın yeni  siyasi lideri haline gelmiş oldu.

Türklerin Anadolu’ya girmesi; Bizans’ı 1071 yılında Malazgirt’te yenen Büyük Selçuklu Devlet’i sayesinde olmuştur.  Ordunun Başkomutanı ise Sultan  Alp Arslan’dır. En önemli Hükümdarları ise Sultan Melikşahtır. Onun döneminde sınırlar Ege Denizinden, Hint Okyanusuna kadar uzanmıştır.

1141 de Sultan Sencer döneminde; iç isyanlar neticesinde zayıflayan devlet, Karahitaylar’la yaptığı Savası kaybetti ve yıkılma sürecine girdi. Oğuzların isyanı sonucunda parçalanan devletten; Anadolu Selçuklu Devleti, Suriye Selçuklular ve Kirman Selçukluları  bağımsızlıklarını ilan ederek kurulmuş oldu. Bu devletlerden en uzun varlığını sürdüren devletse Anadolu Selçuklu Devletidir.

Genel Kültür bilgisi olarak; diğer devletlerse Mısır genelinde hâkim sürmüştür. Bunlar;
Tolunoğulları Devleti (868 – 905)
İhşidiler Devleti (935 – 969)
Eyyubiler Devleti (1174 – 1250)
Memlükler Devleti (1250 – 1517)
Harzemşahlar Devleti (1097 – 1231)’dir.

Konu derinliği açısından; kitapçılarda ve internet ortamında yer alan Tarih detaylı anlatım kitaplarından bilgi edinebilirsiniz.
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir