Ay Takvimi Ne Demektir?
            Ay Takvimi Nedir asıl ismi itibariyle kameri takvim Ay’ın hareketlerini ve hareketleriyle beraber almış olduğu yeni şekilleri baz alarak hazırlanmıştır. Ay takviminin başlangıcı olarak İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed’in M.S 622 yılında Mekke’den Medine\’ye yapmış olduğu Hicret eylemi esas alınır.

             Başlangıcının Hicret eylemine dayandığı ay takviminin oluşumunun daha geçmiş medeniyetlere dayandığı üzerine yapılan araştırmalar da görüldüğü üzere Sümerlerin takvim olarak kullandıkları çalışmalarının başlangıçlarının ayın görüldüğü güne tekabül etmesi rastlantı değildir. Yine Babillerin kullanmış oldukları takvimlerin başlangıçlarının da ayın hareketleri ve görünüş tarihiyle ilişiği ortaya konulmuştur.
 
Ay Takvimi Nasıl Meydana Getirildi?
 
            Geçmiş medeniyetlerin ortaya koymuş oldukları astrolojik çalışmalar ilk olarak zaman kavramının sabit aralıklara bölünmesi yönünde olmuştur. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda dünyaya en yakın gök cismi olarak ayın baz alınması da anormal bir durum değildir. Dünya’nın uydusu konumunda bulunan ayın dünya karşısındaki hareketleri ve almış olduğu yeni şekillerin belirli bir düzen ve süre içerisinde tekrarlanması ay takviminin oluşmasını sağlamıştır.
  
Ay Yılı Kaç Aydan Ve Kaç Günden Meydana Gelir?
 
            Ay yılı da güneş yılı esaslı takvimler gibi on iki aydan oluşur. Güneş yılı esaslı takvimler 365 gün 6 saatte bir tekrarlanırken ay yılı esaslı takvimler de bu süre 354 gündür. İslam toplumlarının hicri takvim adıyla kullanmış oldukları ay yılı esaslı takvimde her ayın bir ismi ve yine her ayın kendine özgü özellikleri vardır.
 
            Güneş yılı esaslı takvimlerde Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketleri esas alınırken Ay yılı esaslı takvimlerde Ay’ın Dünya etrafındaki dönüşü esas alınmaktadır. İkisi arasındaki zaman farkı 10 gün civarında olup Miladi takvim ile Ay yılı esaslı Hicri takvim arasındaki zaman farkı da yine bundan kaynaklanmaktadır. Bu farkın yaratmış olduğu farklılıklar Ramazan ayının her yıl 10 gün erken gelmesi şeklinde Miladi takvimde karşılık bulmuştur.
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir