2. Murat Ve Fatih Sultan Mehmet Dönemi Bilgileri
II. Murad Devri 

-1404 yılında Amasya’da doğmuştur.
-Annesi Şehzade Hatun, babası, Çelebi Mehmet’tir.
-II. Murad 17 yaşında tahta çıkmıştır. Amcası Mustafa Çelebi ve kardeşi Mustafa Çelebi’nin ayaklanmalarını bastırmakla işe başlamıştır. 

Beylikler İle İlgili Gelişmeler

            Menteşeoğulları ve Aydınoğulları beyliklerini ortadan kaldıran II. Murad, Germiyanoğulları beyliğinin topraklarını ise vasiyet yoluyla aldı. Candaroğulları ve Karamanoğulları beyliklerinin ise topraklarının bir kısmını ele geçirerek Türk siyasi birliğini sağlamaya çalıştı.

Diğer Gelişmeler

            1442 tarihinde Osmanlı Orduları Macaristan’da yenilgiye uğrayınca Haçlı İttifakı ile 1444 tarihinde Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Sırbistan kaybedildi. Bu antlaşmadan sonra II. Murad tahtını oğlu II. Mehmet’e bırakmıştır. Haçlılar bu durumdan istifade etmeye çalışıp tekrar Osmanlılar’a saldırmış ve tahta II. Murad geçmiştir. 1444 yılında yapılan Varna Savaşı ile Balkanlarda Osmanlı gücü kesinleşmiştir. 1448 yılında yapılan II. Kosova Savaşı ile Arnavutluk seferine çıkan II Murat, Haçlıları yenmiştir.
1451 yılında vefat etti.

II Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet Devri )

-1432 yılında Edirne’de doğmuştur. 
-Annesi, Hüma Hatun, babası II. Murad’dır. 
-Babası tarafından küçük yaşta tahta çıkmış, fakat Haçlı saldırıları üzerine babası tekrar tahta -çıkmak zorunda kalmıştır. 1451 yılında babasının vefatı üzerine ikinci defa tahta çıkmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi Gelişmeler

            İstanbul’un Fethi için hazırlıklara başlayıp, karadan ve denizden İstanbul’u kuşatarak uzun uğraşlar sonucu İstanbul’u almıştır. İstanbul’un alınması tarihî, siyasî ve kültürel yönden çok önemli bir olaydır.

            Karadeniz’in Türk gölü olması için çalışmalarda bulunmuştur. Kırım alınmış ve özerk bir bölge haline getirilmiştir.

            Bunlar dışında Anadolu siyasetine de önem vererek Karamanoğulları ve İsfendiyaroğulları beyliğini ortadan kaldırdı. 

            Batı siyasetine önem vererek, Avrupa birliğinin kurulmasını önlemek istemiştir. Batı Roma üzerine sefere çıkan Fatih Otronto’yu aldı fakat ölümü üzerine Otronto elden çıkarıldı.
1481 yılında vefat etti.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir