Çocuğun Kişilik Gelişimi

Çocuğun Kişilik Gelişimi İçin Yapılacaklar

            Her çocuk belli bir kişilik potansiyeli ve karakter ile doğar. Mevcut olan bu yapılara hayata dair erdemler, özellikler ve yaptırımlarla yönlendirmek ise özgür olduğu takdirde başarı yakalamaktadır. Bu nedenle çocuğun kişilik gelişimi tüm dış etkilere rağmen özünde hür bırakılmalıdır. Bunun dışında yapılacak olan baskıcı müdahaleler ve tehdide varan yaptırımlar uzun vadede kişilik gelişimini duraksatacak, geriye götürecek negatif yüklerle donatılmıştır. Çocukların kişilik çatılarını oluşturmalarında sosyo-kültürel etkinlikler birinci sırayı çekmektedir. Çocuklara küçükte yaşta katılacak okuma alışkanlığı, hem araştırma hem de bilme yetilerini güçlendirmektedir. Aynı zamanda aile arasına yapılacak olan sosyal geziler ve etkinlikler de çok daha güçlü, kendine güvenen ve dirayetli kişiliklerin ortaya çıkmasına olanak tanımaktadır. Burada temel nokta çocuk kişiliğinin ilgi duyduğu ve üzerinde becerisi olduğu yetenekleri ve kişilik temalarını tespit etmek ve çocukları o yöne sevk etmektir. Bununla birlikte vücut sağlığı da çocukların kişilik gelişimlerinde etkin rol oynamaktadır. Spor faaliyetlerine katılmak ve en az bir spor türünde aktif olarak görev almak kişiliklerde görev ve sorumluluk duygularını geliştirmektedir. Aynı zamanda birçok kişisel gelişim testleri ile de çocukların aile içindeki kişilikleri ile öz benliklerini keşfetmeleri çok daha profesyonelce ve sonuç odaklı olmaktadır. 

Çocuğun Kişilik Gelişiminin Önemi

            Çocukların kişilik gelişimi anne çocuk ilişkisi bütününde yetişkin dönemine ait birçok bölümde aktif olarak kendini göstermektedir. Kişiliğini tanıyan, ne istediğini bilen çocuklarda ilerideki yetişkin yaşamında bocalama riski de en aza indirgenmiş olur. Aynı zamanda çevresiyle, ailesiyle ve okul arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin artı ya da eksi uçlarda oluşu da doğrudan kişilik gelişimlerinin grafikleriyle ilgilidir. Çocuklar gelişimlerini tamamladıklarında önce ergenliğe sonra yetişkinliğe adım atmış olurlar. İleride seçecekleri mesleklerde ve kuracakları evliliklerde bu gelişimin izleri görülmektedir. 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir