Çocuğun Karakter Gelişimi

            Geleceğin mirasçıları çocuklar toplum için önemlidir. Toplumun devamını sağlama ve şuan insanların çalıştığı meslekleri ileride icra edecek olanlar çocuklardır. Çocukların karakter gelişimi ise üzerinde durulması gereken bir konudur. 

Çocuğun Karakter Gelişimini Etkileyen Faktörler 

            Çocuğun karakter gelişimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Okul, arkadaş çevresi, yaşadığı çevre çocuğun karakter gelişimini etkilediği gibi en büyük ve derin etkiyi aile yapmaktadır. Özellikle 0-6 yaş aralığında çocukların dış çevreye yalıtımlı yaşadığı dönemde karakter gelişimini etkileyen tek faktör ebeveyn davranış ve tutumlarıdır. Bu dönemde ebeveyn davranış ve tutumları çocuğun karakter gelişiminde ve benlik oluşumunda derin izler bırakır.

Ebeveyn Davranışlarının Çocuğun Karakter Gelişimindeki Etkisi

            Ebeveyn tutumlarının çocuğun karakter gelişimini nasıl etkilediği çeşitli araştırmalarla tespit edilmiş ve önemli bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgulardan yola çıkarak iki farklı ebeveyn tutumunun çocuğun karakteri üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Anne çocuk ve baba ilişkisinin önemi yadsınamaz boyuttadır. 

Hoşgörülü Ebeveyn Davranışlarının Çocuğun Karakter Gelişimindeki Etkisi 

            Ebeveynler çocuğa ailede söz hakkı tanır. Çocuğa şiddet uygulanmaz ve ceza verilmez. Çocuğa önem verilir. Çocuğun başarılı olması teşvik edilir. Çocukla zaman doğru bir şekilde faydalı geçirilir. Bu ortamda yetişen çocukların karakter gelişimine bakıldığı zaman liderlik özellikleri olan, özgüveni yüksek, kolay sosyalleşen, arkadaş ilişkilerinde başarılı, kendini bilen ve karar alabilen kişilikler oluştuğu gözlenmiştir. Bu çocukların büyükleri zaman başarılı  iş hayatında başarılı, aile ilişkileri iyi olan ve kötü alışkanlıklardan uzak kişiler olduğu gözlenir.

Baskıcı ve Otoriter Ebeveyn Davranışlarının Çocuğun Karakter Gelişimindeki Etkisi 

            Çocuklarına şiddet ve baskı uygulayan, en ufak hatada ceza uygulanan, çocuğa söz hakkı tanınmayan ebeveyn tutumudur. Bu ortamda yetişen çocukların pasif, içe kapanık, ruhsal problemleri olan, başkasının etkisinde yaşayan, en ufak bir karar alamayan kişilikte olduğu gözlenmiştir. İleri yaşlarda iş ve aile hayatında başarısız kişiler olduğu, kötü alışkanlıklara sahip ve kendini yönetemeyen kişiler olduğu gözlenir. 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir