Uygarlık Tarihi Konu Anlatımı Ve Bilgiler
                Uygarlık diğer bir ismi ile medeniyetler tarihte yaşamış bir toplumun, sahip olduğu fikir, kesin nitelikleri olan, topluma kazandırdığı araç ve gereçler olan, somut ve soyut varlığı ifade eder. Genel kültür açısından büyük önem taşır. Uygar kelimesi sözlükte, sanat ve bilim alanında birçok gelişme göstermiş olan toplumdur. Tarihte ilk yerleşik hayata geçen Uygurlardan gelmiştir.  

    Mezopotamya Uygarlığı

    Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında Güneydoğu Anadolu ile Basra Körfezine kadar olan kısımdır. Aşağı Mezopotamya ve Yukarı Mezopotamya olarak ikiye bölünür. Bölgede bulunan nehirlerin sık sık taşması ile de istilalara açık bir bölgedir.

   Sümerler

   M.Ö 4000 yıllarında Mezopotamya da temelleri atılan bu uygarlık, bütün medeniyetlerin temelini atmıştır. Şehir devletleri halinde kurulmuştur. Bunlara Ur, Uruk, Lagaş, Kiş ve Nippur örnek verilebilir. Sümerlerin kökeni pek bilinmemektedir. 35 tane şehir devleti vardır. Sümerler dini ibadetlerini Ziggurat adı verilen tapınaklarda gerçekleştirdiler. Bu tapınaklar aracılığı ile daha rahat iletişim kurduklarını savundular. Yüksek inşa edilen zigguratlar aynı zamanda tahıl ve bakliyatlarını sakladıkları ambar ve gökyüzünü izledikleri astronomi kuleleri olarak inşa ettiler. Tarihte ilk yazıyı ve tekerleği icat ettiler. Tarımla uğraştılar. Sulama sistemleri ve kanallar inşa ettiler. Tarım alanlarını işlemek için öküz ve saban kullandılar. Bilim ve teknik alanında pek çok yenilik kattılar. Matematik ve geometrinin temellerini attılar. Dört işlem ve dairenin alanını hesapladılar. Takvimi buldular. Ay takvimini temel alarak bir yıl 360 gün, ayları 30’ar gün olarak hesaplayarak astronomiye büyük katkı sağladılar.

    Akadlar

    Sami kökenlidirler. MÖ 4000’lü yıllarda Arap Yarımadası’na gelerek Mezopotamya’ya yerleştiler. İlk daimi orduyu kurmuşlardır. Mısır dışında bütün Ön Asya’yı egemenlik altına aldılar. MÖ 2000’de Sümerler tarafından son verildiler.

   Babiller

    Başkenti Babil şehridir. En ünlü hükümdarları Hammurabi’dir. Hammurabi kanunları ile bilinir. Persler tarafından yıkılmışlardır. Ziggurat denilen tapınaklar inşa ettiler. Tıp ve astronomide ilerlediler. Mezopotamya da mimari açıdan en gelişmiş devlettir.

     Asurlular

     Arap Yarımadası’ndan gelerek Mezopotamya’ya yerleştiler. Sami kökenlidirler. Başkenti Ninova’dır. Anadolu da ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kayseri Kültepe en bilindiklerindendir.

     Elamlar

     Sami kökenlidirler. Başkentleri Sus şehridir. Asurlular tarafından yıkıldılar.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir