Satürn Gezegeni Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?
             Satürn Gezegeni, Güneş’e yakınlık sırasına göre, Güneş’e en yakın olan 6. gezegendir. Büyüklük olarak Jüpiter gezegeninden sonra gelmektedir. Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter’in gezegenlerinin yanı sıra, çıplak gözle gözlenebilen 5 gezegenden birisidir.

            Satürn Gezegeni Nedir sorusuna bilim insanları, hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz devi cevabını vermektedir. Gezegenin merkezinde demir, ağır metaller ve bunlardan daha hafif elementlerin oluşturduğu, buz ve kaya tabakasından oluşmuş bir çekirdek vardır.
 
Satürn’ün Etrafını Saran Halkalar
 
            Satürn gezegenin çevresini saran halkalar ile ilgili bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmalarda, halkaların yapısına yönelik pek çok bulgu edinilmiştir. Bunlardan ilki, halkaların tek bir parça, tek bir bütün olarak ön plana çıkmadıklarıdır. 1857 yılında bilim insanları tarafından ispat edilmiş olan bir bulgu, halkaların tek bir yapı ve parçadan oluşması durumunda, gezegenin çekim kuvveti nedeni ile parçalanacağıdır.

            Bu bulgunun ispat edilmesinin ardından bir bütün değil, birden fazla parçacıktan oluştuğu anlaşılmıştır. Halkaların en büyük özelliklerinden birisi de çok fazla parlak olmalarıdır. Gezegenin yansıtma oranı %46’yken, halkaların yansıtma oranı %80’kere ulaşmaktadır. Bu halkaları gezegenin oluşumu sırasında, etrafa yayılan artık maddeler oluşturmuştur.
 
Satürn Gezegeninin Fiziksel Özellikleri
 
            Satürn gezegeni, güneş sistemine bağlı olan bütün gezegenlerin arasında yoğunluğu en düşük olan gezegendir. Güneş’ten aldığı enerjinin 3 kat daha fazlasını dışarıya yayar ve Güneş’e olan uzaklığa göre hesaplanan -202 santigrat dereceye göre çok daha yüksek, etkin bir sıcaklığa sahiptir. Gezegende büyük patlamalar nadiren gözlenmektedir.

            Yalnızca ekvator bölgesinde bazı zamanlarda, beyaz beneklere rastlanır. Bulutlarındaki helyum oranı %6’dır, kalan diğer kısım ise tamamen hidrojendir. Satürn, Dünya’nın hacminin 700 katı büyüklüğünde bir hacme sahiptir. Fakat gezegende yoğunluk düşük olduğundan kütlesi, Dünya’nın kütlesinden 95 kat daha fazla bir kütleye sahiptir.
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir