Perspektif Ne Demektir?
            Nesneler uzaklaştıkça görünümleri farklılaşacak ve küçülecektir. Bu çizim metodu perspektif bilimi ile gerçekleştirilmektedir. Perspektif, bir nesnenin tek bakışta üç yüzünü aynı anda görmeye denir. Bir başka ifadeyle, bir nesneye iki boyutlu yüzeyde üç boyutlu görsel etki kazandırmak için nesneyi belirli teknikler kullanarak kağıda aktarımıdır. Bu teknikte optik ve matematikten yararlanılmaktadır.

            Perspektif çizim teknikleri grafikerler, ressamlar, mimarlar, fotoğrafçılar, mühendisler tarafından çok fazla kullanılmaktadır. Perspektifin kuralı yakın olan cismin daha ayrıntılı ve büyük olması uzaklaştıkça bu etkinin azalmasıdır. Perspektif, daha çok sanat ve çizim alanında teknik anlamda kullanılmakla birlikte kelime anlamı olarak bakıldığında bakış açısı demektir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ise edebiyat, sosyoloji ve felsefe alanlarında da karşımıza çıkmaktadır. Örneğin bir edebiyatçının eseri nasıl aktaracağı veya bir sosyoloğun toplumsal bir olayı incelerken topluma hangi açıdan bakacağı gibi alanlarda da karşılaşmaktayız.

Perspektif Kavramları

            Perspektif tekniğini uygularken bazı kavramları bilmek gerekmektedir. Bunlar, iz düşüm, üç boyut, bakış noktası, bakış uzaklığı, bakış yüksekliği, ufuk çizgisi, kaçma noktası, Esas nokta, resim düzlemi, kesişme noktası, 
 
Perspektif Çeşitleri

            Çizgi perspektif ve renk perspektifi olmak üzere iki çeşidi vardır. Çizgi perspektif, paralel çizgilerin sonsuzda küçülmesi olarak ifade edilmektedir. Renk perspektifi ise ışık değiştikçe, cisimler uzaklaştıkça renklerin değişim göstermesi olarak ifade edilmektedir.
 
Perspektif Nasıl Uygulanır

            Tek kaçışlı perspektif, bir nokta belirlenir ve görseli bir kutu şeklinde çizmektir. Merkezi perspektif de denilmektedir. Nesnelerin iki doğru üzerinde birbirine yaklaştığı görülmektedir. Örneğin, karayolu ve demiryolu görünümleridir. Çift kaçışlı perspektif, buna açısal perspektif de denilmektedir. İki kesişme noktası bulunmakta ve derinlik çizgileri paralel değildir. Üç kaçışlı perspektif ise, çizim iki kesişme noktasıyla yatay doğrultuda iken dikey doğrultuda da üçüncü bir kesişme noktasının eklenmesidir. Bu perspektif tipinin kullanım alanı çok sınırlıdır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir