İktisat Tarihi Konu Anlatımı Ve Bilgiler
            İktisat tarihi KPSS genel kültür bölümünde mesleki branş olarak çıkan bir ders konusudur. İktisat tarihi kısaca aşağıda yer almaktadır.

     İktisat Biliminin Doğuşu

      1776 da Adam Smith’in Milletlerin Serveti adlı kitabının basılması iktisat tarihinin başlangıcı kabul edilir. Smith kitabında tarihi iktisat verilerini geniş ölçüde kullanmış ve üçüncü kitabını ise tarihsel bir bakış açısıyla yazmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Harvard Üniversitesi’nde özel olarak William J. Ashley için dünyada ilk kez iktisat tarihi kürsünün kurulduğu tarih olan 1892 yılı da iktisat tarihinin doğuşu olarak kabul edilir. İktisat tarihi ile Tarih ve İktisat olmak üzere iki bilim dalı ilgilenmektedir. İktisat tarihi, genel tarihin iktisadi olayları ile ilgilenen ayrı bir dalıdır. Savunucu bilim adamları ise şöyle açıklamıştır

    John Clapham: Sosyal kurumların ekonomik yönlerini araştıran bilimdir.

    G.Unwin: Tarih boyunca insanların içinde bulunduğu iktisadi kısımları araştırır.

    N. S. B. Gras: İktisadi olayları kronolojik olarak sıralar.

    İktisatçılara göre ise iktisat tarihi;

    İktisat teorisinin tarihi verilerini toplayan iktisada yardımcı olan bir bilim dalıdır. Savunucuları:

    Eli Heckser: Yetersiz kaynakların insanları amaçları doğrultusunda nasıl kullandıklarını ve insan hayatının tarihsel süreçte nasıl değiştiğini araştıran bilim dalı.

    John R. Hicks: Geçmiş çağların uygulamasıdır.

    Tarım İnkılâbı ve Sanayi İnkılâbı iktisat tarihi açısından çok önemlidir. İki dönemde de köklü değişimler yaşanmıştır.  

    Tarım İnkılâbı

    Tarım inkılâbı insanların yerleşik hayata geçmesiyle başlamıştır. Daha sonra bitkiler yetiştiren ve hayvanları evcilleştiren insanlar aralarında ihtiyaç fazlası mallarla ticaret yapmaya başlamışlardır. Tarımsal faaliyetlerle beraber işçiye ihtiyaç arttığı için nüfus çoğalmış nüfusun çoğalmasıyla siyasi organizasyon içine giren insanlar gelişmeye başladılar.

     Sanayi İnkılâbı

     Sanayi devrimi, 18 yüzyıl da İngiltere de başlayıp tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Reform ve Rönesans hareketlerinin sonucunda Avrupa da endüstri alanında yapılan yenilikler sonucu ortaya çıkmıştır. Kol gücü yerini makine gücüne bırakmıştır. Hammadde arayışı başlamıştır. Sömürgecilik başlamıştır. İşçi sınıfı oluşturulmaya başlanmıştır. Teknolojik gelişmeler hız kazanmıştır. Buharla çalışan lokomotif, gemi gibi icatlar yaygınlaşmıştır. Köyden kente seri geçişler başlamıştır. Yol yapımına verilen önem artmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle ise ölümler azalmıştır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir