Güncel Genel Kültür Konuları Nelerdir?
            KPSS 2018 de ÖSYM tarafından yapılacak olan ve  60 sorudan oluşan Genel Kültür Konuları daha çok  bilgi içerikli olmakla birlikte yoruma da yer verilmektedir.

KPSS 2018 Lisans Genel Kültür Tarih  Konuları

            Genel Kültür testinde bulunan Tarih testi ortalama 27 sorudan oluşur ve genellikle bilgiye dayalıdır. 

-İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
-İlk Türk-İslam Tarihi
-Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1075-1308)
-Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
-Osmanlı Devleti
-İnkılap Tarihi
-Kurtuluş Savaşı
-Atatürk’ün Hayatı
-Atatürk Dönemi İç Politika
-Atatürk İlkeleri ve İnkılapları
-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
-Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet
-Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS 2018 Lisans Genel Kültür Coğrafya Konuları 

            Genel Kültür testinde bulunan Coğrafya testi ortalama 18 sorudan oluşur ve genellikle sorular bilgiye dayalıdır.

-Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
-Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri
-Türkiye’nin İklimi
– Türkiye’nin Su,Toprak ve Bitki Varlığı
-Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası (Nüfus-Yerleşme-Göç)
-Türkiye’de Çevre ve Doğal Afetler
-Ekonomik Coğrafyası
-Türkiye’de Ulaşım,Ticaret ve Turizm
-Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası (Bölgesel 
– Kalkınma Projeleri)

KPSS 2018 Lisans Genel Kültür Vatandaşlık Konuları

            Genel Kültür testinde bulunan Vatandaşlık testi ortalama 9 sorudan oluşur ve genellikle sorular bilgiye dayalıdır. Yoruma yönelik sorulara pek yer verilmez. 

-Hukukun Temel Kavramları
-Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
-Anayasa Hukukuna Giriş , Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
-1982 Anayasası’nın Genel Esasları
-1982 Anayasası’nda Yasama
-1982 Anayasası’nda Yürütme
-1982 Anayasası’nda Yargı
-Temel Hak ve Hürriyetler
– İdare Hukuku
-Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

KPSS 2018 Lisans Genel Kültür  Güncel Bilgi Konuları

            Gündeme dair konuları içerir.

-Birleşmiş Milletler (BM)
-Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
– Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
– Ulusal Kuruluşlar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir