Element Nedir Ve Özellikleri Nelerdir?
            Kimyasal çözünme ile ayrışmayan veya birleşim yoluyla elde edilmeyen maddeye denir. Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelerdir. Farklı atomların birleşmesi ile yeni bir madde olan bileşik elde edilir. Su oksijen ve hidrojen elde edilir. Herhangi başka bir enerji kullanılarak daha basit maddelere ayrılamaz. En küçük yapı taşları atomdur. Semboller ile gösterilir. Saf maddedir. Öz kütleleri, erime noktaları ve kaynama noktaları sabittir. Hem katı hem sıvı hem gaz olarak bulunabilirler.

 Element 

            Vücudumuzda bulunan hidrojen, karbon ve oksijen başlıca temel maddemizdir. Diğerleri de bulunmaktadır ve az miktarda olsa dahi vücudumuz için vazgeçilmez yapı taşlarından biridir. Hem vücudumuzda olmasına rağmen hem de doğadan düzenli olarak almaktayız. Bazısı ise vücudumuzun ihtiyacı olmamasına rağmen vücudumuza girer. Vücudumuza gerekli olmadığı halde girdiklerinde vücudumuza zarar verilemez hale gelir. Aslında bakıldığında hayatımızda gerekli olan ve vücut bütünlüğümüzü sağlayan çok yoktur. 

 Sınıflandırılması 

            Kimyasal olarak sınıflandırılması durumunda üçe ayrılır. Bunlar; metaller, ametaller, soygazlar olmak üzere üç kısma ayrılır.

            Metaller; atomik halde bulunur, yüzeyi parlaktır, tel ve levha haline gelebilir, ısı ve elektrik akımını iletir, oda sıcaklığında hepsi katıdır sadece bir tanesi sıvıdır o da civadır.

            Ametaller; yüzeyi metallerin tam tersi mattır, erime noktaları düşüktür, katılan ametaller tel ve levha haline getirmezler, kırılgandırlar, oda sıcaklığında üç halde bulunurlar, elektrik akımını iletemezler.

            Soygazlar; altı tane soygaz bulunmaktadırlar, son yörüngelerinde maksimum sayıda elektron bulunmaktadır. Bu sayı helyum için iki diğer beş tane atom için ise sekizdir. Elektron almazlar ve vermezler.

            Evrende yıldızların ölmesi sonucunda yani süpernova patlaması sonucu ortaya çıkan büyük enerji sonucu oluşmuşlardır. Aslında evreni anlamak için atomları anlamamız gerekmektedir. Astronomi içinde atomlar önemlidir yıldızların ölmesi sonucu ve yıldızlar yaşlandıkça veya gençken ki atom sayıları farklıdır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir