Muhiddin İbni Arabi Sözleri

Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde çok büyük etkileri bulunan Muhiddin İbni Arabi’den güzel sözler. Sayfamızda Arabi sözleri bulabilir, sevdikleriniz ile paylaşabilirsiniz.

Muhiddin İbni Arabi Sözleri 2019

Abdest, başlı basma bir ibadettir, Abdestli bulun.

Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince, yeni bir işe başla.

Sıkıntılar mevhibelerin sergisidir.

Cenâb-ı Hak sürekli olarak bir işi senin için neticelendirip semerelendiriyorsa, bu, Allah Teâlâ’nın seni o iş üzere ikâme ettiğinin delilidir.

Allah sana servet ihsan etmişse, onu Allah’ın razı olacağı yerlere sarf et. İnsan, nimeti arttıkça, şükrünü artırmalı. Şükür etmeyenlerin Kalbine dalgınlık gelir. Bunların dilleri zikrullaha, kalpleri de huzura kavuşamaz.

Karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığın en yakın olduğu zamandır.

Unutmayasın!.. Elindeki sırrı saklayamayana yeni sır vermez Sırların Sahibi… (İbn-i Arabi)

Allah, kendi davasını sahiplenenleri sahipsiz bırakmaz.

Faydasız ilim, şifasız ilaca benzer. Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır.

Söylediğin söze dikkat et. Örneğin, bir insan mümin kardeşine kafir dese, o kelime dediği yere gider. Eğer dediği gibiyse, orada kalır, değilse söyleyene geri gelir.

Allah’ım maksadım sensin ve senin rızan da arzumdur.

Nafilelerde acele edip, farzlarda tembel davranmak hevâya uymanın alâmetlerindendir.

Bir kişi kendi ihsan ve iyiliğinin bolluğundan bahsedip duruyorsa elinden çıkıveren bir kötülük (onu mahcup edip) susturuverir. Ama Allah’ın ona ihsanının bolluğundan bahsedip duran kişi, elinden kötülük de zuhur etse susmaz (Allah’ın ihsanından bahsetmeye devam eder).

Bir makamdan, ona yenice gözlerini çevirip bakan kişi de bahsedebilir, o makama çoktan ulaşmış kişi de. Bu ancak basiret ehline açık (bir fark)tır.

Devletin büyüklerine dil uzatma. Hataları olursa onlara aittir. Senin tutu­mun, emirlere uymak, düzeni bozmamak olmalı. Eğer tenkit edeceksen, sıfatı tenkit et, öze dokunma. Methedersen, her ikisini de methet.

Manevi tabir için izin verilmiş kişinin sözleri; dinleyenler tarafından anlaşılır ve onun işaretleri insanlara gayet açık görünür.

Hakikat erbabının ifadeleri ya vecdlerinin coşkunluğu sebebiyle ya da müridi irşad etmek kastıyladır. Birincisi sülûk ehlinin, ikincisi ise tahkik ve temkin ehlinin halidir.

Eğer söz sahibi isen, hak ile söyle, hak İle hükmet. Heva ve hevese uyma.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir