Motivasyon Nedir?

MOTİVASYON KELİMESİNİN KÖKENİ

Motivasyon Nedir? Motivasyon, Fransızca kökenli bir kelimedir. Fransızcada “motivation” olarak ifade edilen kelime, “harekete geçmek” anlamına gelen “motiver” kökünden türetilmiştir.

Bir isim olarak motivasyonun kelime anlamı ise “harekete geçiren” demektir. İlk kez ne zaman ve nerede kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir ancak kelimenin yazılı olarak yer aldığı ilk kaynak 1969 tarihli Meydan Larousse isimli genel kültür ansiklopedisidir.

ANLAM OLARAK MOTİVASYON

Motivasyon kelimesi yaygın olarak, bir kişinin belirli bir amaç doğrultusunda olumlu yönde harekete geçmesi anlamında kullanılmaktadır. Cinsel kimliği, yaşı, mesleği, eğitim ve sosyal durumu ne olursa olsun herkesin, hedeflediği ya da yapmak zorunda olduğu şeyleri daha verimli bir şekilde yapabilmesi için belli oranda motivasyona ihtiyacı vardır. Çoğunlukla kişinin ruhsal durumu ve psikolojisi bu motivasyona ulaşılmasında etkili olmaktadır. Bazen de kişiden kaynaklanmayan harici etkenler kişiye ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlamaktadır.

MOTİVASYONUN AŞAMALARI

Başlamak: Motivasyon bir işe sadece başlamak için gerekli olan bir unsur değildir. Aynı zamanda başlanılan işi devam ettirmek ve bitirebilmek için motivasyonun sürekliliği şarttır. Kişinin yapmak zorunda olduğu bir iş, almak istediği bir nesne, elde etmek istediği bir hayat standartı, başarmak istediği bir gaye veya bunların dışında kişinin ilgisini çeken herhangi bir şey, kişinin eyleme geçmesini sağlayan, bir nevi motivasyonunu tetikleyen en önemli hususlardır. Başka bir deyişle, kişinin kendisine hedef olarak bir şey belirlemesi motivasyonun ortaya çıkması için gerekli olan ilk şarttır. Kişi ulaşmak istediği ve gerçekçi olan bir hedef belirledikten sonra, bunun için gerekli olan eylemleri de yapmaya başlar.

Devamlılık: Belli bir hedefe odaklanan ve harekete geçen kişi ile hedef arasındaki süreç her zaman kısa olmayabilir. Ve bu süreç boyunca kişinin motivasyonu azalabilir ya da tamamen kaybolabilir. Bu durum normal olmakla birlikte kişinin hedefinden uzaklaşmaması için kendine amaçlarını hatırlatması ve geçici durumların etkisi altında kalmadan çalışmalarına devam etmesi gerekmektedir.

Verimlilik: Kişinin hedefinin ve motivasyonunun olması tek başına onun hedefe ulaşması için yeterli değildir. Kişinin amaçlarına uygun çalışma yöntemlerini belirleyip ara vermeden bu çalışmaları gerçekleştirmesi gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir