Genel Kültür seviyesi nasıl arttırılır?

Kümülatif Genel Bilgi. Bilgi, birçok şekilde tanımlanan ve üzerinde ayrıntılı olarak incelenmesi gereken bir metadır. Bilginin ayrıntılı şekilde incelenmesi ve kategorilere ayrılmasıyla, her bilim dalının içerisinde ana esasların oluşturulması ve ayrıntılı şekilde açıklanmasına olanak verir. Genel Kültür kapsamı açısından, tüm bilim ve sanat dallarında bulunan bilginin tamamı olarak değerlendirilebilir. Ancak genel görüş olarak sayısal bilgiler bu alana dahil edilmez. Bilim veya sanat konularını derinlemesine incelediğimizde daha çok klasikleşmiş bilgiler genel kültür kapsamına alınır. Bu birikim hayat içerisinde yararlı olma veya ne sıklıkla karşılaşılacağıyla yakından ilgilidir.

Genel Kültür seviyesi nasıl arttırılır? Sorusuna aradığımız yanıtın, kullanabileceğimiz tüm kaynakların teknoloji ile birlikte birçok yol karşımıza çıkmaktadır. Kitap veya mecmua okumak en temel yöntemdir. Bunun yanında teknolojik gelişmeler ile birlikte bilgiye erişimin hızlanmasıyla internette önemli bir kaynak olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişten günümüze aktarılan güzel sözler bir bilginin ve tecrübenin eseridir. Bilim adamlarının sözleri  de incelenerek ve takip edilerek bilgi aratabilir.

İnternet genel kültür bilgisinin geliştirilmesi açısından kitap, dergi gibi iletişim araçlarından daha eğlenceli ve daha ulaşılabilir hale gelmiştir. Genel bilginin artırılmasında bir diğer yöntem seyahat etmektir. Bilginin hafızaya alınma konusunda, en temel yöntem olan okumak eylemine göre seyahat etmek daha avantajlıdır. Bilginin zihinde oluşturulması doğrudan bireyin deneyimleriyle olacağından daha kalıcı olacağı kabul edilebilir bir gerçektir. Seyahat etmek aynı zamanda daha fazla bireyle iletişim halinde olmak manasında, daha fazla tecrübeye şahitlik etmek açısından daha geniş bir kaynak olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak genel kültür bilgisi zaman içinde olgunlaşan bir kaynaktır. Kişilerin merakları ve deneyimleri doğrultusunda oluşan bu dağarcık yaşamaya devam edildiği süre içerisinde sürekli güncellenir. Genel kültür bilgisinin artırılması için hayatın monotonluktan uzak olması ve okumak, seyahat etmek, yeni insanlarla tanışmak gibi eylemleri içermesi gerekmektedir. Zaman içerisinde oluşturulan bilginin kaybolmaması için öğrenmenin devam etmesi ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı yollarla kullanılmasıyla sağlanabilir. Bu sürecin devam etmesi bireyin gelişimine kesin katkı sağlayacaktır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir