Cuma Suresinin Mesajları Nedir?

Sure ismini 9.ayetinden alır. Bu ayetle Cuma namazı kadın erkek tüm müminlere farz kılınmıştır ve Müslümanların içtiması olan Cuma namazı hayata dâhil edilmiştir.11 ayetten oluşan bir suredir.

Bu surenin iniş zamanını tespit etmek zordur. Oluşan kafa karışıklığının sebebi Surenin 9. ayeti olarak gösterilir ve bu ayetin Cuma namazını teşri kıldığı yönünde yaygın görüş vardır. Oysa ayetin üslubu dikkatlice değerlendirildiğinde Cuma namazının çok daha önceden kılınmaya başlandığı anlaşılacaktır. Tarihsel rivayetler de bu görüşümüzü kanıtlar niteliktedir. Bunun yanında ayetin hemen başında bulunan “iza nudiye” ifadesi ezan olgusunun oturmuş olduğu bir ortama işaret etmektedir. Kısa sure olmasına karşın ilk 8 suresi ile geriye kalan son 3 suresinin farklı zamanlarda indirilmiş olması muhtemeldir. Hangi dönemde indiğini tam olarak tespit etmek zor olsa da sure dikkatlice irdelendiğinde hicretin 4 ya da 4. Yıllarında indirilmiş olması muhtemeldir. İster tek seferde isterse de iki seferde indirilmiş olsun bize göre surenin nazil oluş dönemi bu dönem içerisinde olmalıdır. Çünkü sure okunduğunda Medine’de bulunan son Yahudi kabilesi olan Kurayzaoğulları’nın tasfiye edilmesinden sonraki bir dönemde indirilmemiş olduğu açık olarak anlaşılacaktır. Bu da bize surenin 3 ya da 4. yıllarda indirildiği görüşünü muhtemel kılmaktadır.

Bu surenin ana içeriği müminlere “Yahudileşmekten uzak durun” mesajının verilmesidir. 5. ayetle müminlere önemli bir mesaj verilmiştir ve orada Tevrat’ın sorumluluğunu taşımayıp gerekli olanları yerine getirmeyen Yahudilerin durumu “kitap yüklenmiş eşeğe” benzetilmiştir. Bu ayet Kur’an’ı aynı muameleye tabi tutacak olanlara açık bir uyarı niteliği taşır. Bu sebepledir ki surenin hemen giriş bölümünde Allah’ın vahyinin ilk muhataplarının kitaptan mahrum olmuş kişiler (ümmi) olduğu hatırlatılmıştır. Kitaptan mahrum olan bu kişiler kitapların en muhteşemi ve en yücesine kavuştuktan sonra “kitaplı olup kitapsız olma” yanlışına düşmemeleri konusunda bir uyarıya muhatap olmuşlardır.

Cuma Mesajları konumuza baktınız mı?

Cuma namazı Müslümanların haftalık bir toplantısı olarak algılanmalıdır ve ayetin de vurgulamak istediği budur. Bu sebeple maddi hiçbir getiri uğruna bu namazın feda edilmemesi gerektiği belirtilir. Sanki burada Yahudilerin dünyevileşme hastalığına yönelik Cumartesi hilesine bir gönderme var gibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir