Dil Sözleri

İnsanların duygu ve düşüncelerini kelime veya işaretlerle anlattıkları lisan olarak adlandırılan dil, insanların birbirleriyle anlaşmasını sağlayan önemli bir araçtır. Önemli olması sebebiyle, dilin değerini vurgulayan çok sayıda dil sözleri yer almaktadır.

DİL  SÖZLERİ

Başların belası, dillerden gelir. (Nizami)

Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder. (Imam-ı Şafii)

Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. (Plautus)

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. (Kaşgarlı Mahmut)

Kullanıldıkça keskinlşen tek alet dildir. (Washington Irwing)

Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur. (Imam-ı Şafii)

Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli  bir anahtardır. (Montaigne)

Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. (Hz.Ali r.a.)

…..

Ünlü düşünürlerin ve liderlerin dil konusunda söylemiş oldukları bazı güzel sözler vardır. Bir tür toplum sözleşmesi sayılabilecek olan dile dair en güzel sözler büyük düşünürler tarafından söylenmiştir. Bu konuda düşünürlerin söylemiş oldukları güzel sözler dil öğrenen insanlara ışık olmuştur.

Dil öğrenmenin önemi, söylenmiş olan bu dil sözleri sayesinde daha iyi kavranmaya başlanmıştır. Düşüncenin en büyük aracının dil olduğu kabul edilmiştir.

Toplum olabilmenin en önemli şartı birbirini anlamaktan geçtiğinden, dil konusunda söylenen en güzel sözler dikkate alınmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir