Türkiye’de İstihdam ve Turizm Sektörü Bilgileri
            Türkiye’de işsizlik ve istihdam sorunu yıllardır artarak devam etmektedir. Lisans, ortaöğretim veya ilkokul seviyesinde fark etmeksizin istihdam ülkemiz için önemli bir problemdir. Turizm sektörü ise Türkiye’de istihdama en çok katkı sağlayan üçüncü sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta ülkemiz, turizm sektörünün gelirine kıyasla, istihdama olan katkısından daha çok verim almaktadır.
 
Hizmet Odaklılık
 
            Türkiye’de İstihdam ve Turizm Sektörü hizmet odaklı oluşu, direkt olarak insan gücüne olan ihtiyacı artırmaktadır. Yaz mevsimlerinde sahil kesimlerimizde, kış mevsimlerinde dağlık kayak merkezlerimizde veya kaplıca bölgelerinde geçici-dönemsel işçiliğin artışını gözlemleyebiliriz. Çünkü bu bölgelere tatil amaçlı giden kişilere, bir çalışan vasıtasıyla cevap vermeniz gerekmektedir.

            Yani burada insan odaklılıktan bahsetmekteyiz. Bölgelerde otel personellerini, restaurant çalışanlarını, tele-satış ekiplerini, tur acentelerinde çalışanları, hatta turistik bölgedeki çarşılarda bile geçici veya part-time çalışanları görmek mümkün. Bu da turizmin hizmet odaklılığının getirdiği aktif iş gücü ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
 
Turizm İstihdam Ve Gelişmişlik
 
            Gelişmiş ülkelerde, turizmdeki iş gücü maliyeti yüksektir ve ülkeler turizmden elde edilen gelire kanalize olmaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise turizm bir istihdam aracı olarak kullanılmakta ve gelirden ziyade işgücü temini için büyük bir alan olarak görülmektedir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde turizm işgücü maliyetleri oldukça düşüktür.
 
            Türkiye’de son yıllara bakıldığında turizm istihdamının sürekli bir artış trendine sahip olduğu söylenebilir. Sanayinin istihdam payı %20 civarında düzenli seyrederken. Tarımın istihdam payı son on yılda %29.5’lerden %22’ye kadar gerilemiştir. Aradaki fark doğal olarak hizmet sektörüne kaymış, hizmet sektörünün istihdamdaki payı % 51’den 59’a kadar çıkmıştır. Hizmet sektöründe turizmin ne kadar büyük bir alan kapladığını düşünürsek, aradaki farkın turizme geçtiğini de eklemek mümkün olabilir. Turizm sektöründe kayıtlı çalışan sayısı 205 yılında yaklaşık 900.000 kişi iken, 2015’te 1.5 milyon kişiyi aşmış durumdadır.
 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir