Ticaret Sicil Belgesi Ne Demektir?
            Ticaret sicil belgesi, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin faaliyet gösterdikleri illerdeki ticaret odalarına kayıt yaptırmalarının ardından aldıkları belgenin adıdır. İllerde bulunan ticaret odaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürürler. Ticaret sicil belgesi almak için kurum ve kuruluşların izlemeleri gereken belli yollar vardır. 

GERÇEK KİŞİLER İÇİN KAYIT 

            Yaygın olarak şahıs firmaları olarak bilinen gerçek kişi işletmelerin önce vergi dairesine kayıt olmaları gerekmektedir. Gerçek kişiler vergi dairesine kaydın ardından, vergi levhalarının çıkarılmasından sonra ticaret siciline başvurabilirler. Belli bir sermaye gösterme zorunlulukları vardır. Bu sermaye 100,00 TL’den başlayarak işletmenin iş koluna göre değişmektedir. İllerde bulunan ticaret odalarına başvuruların kabul edilmesinin ardından, işletmeler Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilir. Bu ilanın ardından ticaret sicil belgesi çıkarılabilir. 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN KAYIT 

            Tüzel kişiler için izlenen yol ise gerçek kişilerden biraz daha farklıdır. Gerçek kişiler yanı limited ve anonim şirketler ve adi iş ortaklıkları vergi dairesine başvurmadan önce ticaret sicile başvurmak zorundadırlar. Gösterdikleri sermayelerin bir kısmını bankalara yatırdıktan sonra ticaret siciline başvuran firmaların buradan yapılan işlemlerinin ardından tescilleri yapılır. Bu tescil işlemi Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlandıktan sonra vergi dairesine başvurulur. İşletmeler, ticaret sicil gazetesinde ilan olunduktan sonra ticaret sicil belgesine sahip olabilirler. 
Tüzel kişiler için ticaret sicilinde yayınlanmak, o firmanın kurulduğu anlamına gelmez. Ticaret odasına yapılan kaydın ardından buradan alınan evraklarla vergi dairesine başvurulur ve vergi dairesinde işlemler tamamlandıktan sonra vergi levhaları çıkar. Ancak vergi dairesindeki olumsuzluklar şirketin ticaret sicil kaydını etkilemez. 

            Özellikle sanayi kuruluşları, büyük gıda zincirleri yapacakları yatırımlardan önce yeni bir ticaret sicil belgesine sahip olmak için ticaret odasına başvurmalıdırlar. Sanayilerde yapılacak olan merkez/şube açılışları, sermaye artırımları gibi işlemler önce ticaret siciline tescil ettirilir. Ardından ise ticaret sicil belgesine sahip olabilirler. Her şube için ayrı bir ticaret sicili bulunmamaktadır. 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir