SSK Ne Demektir?
            Kamuoyunda bilinen ve genel olarak işçi sigortalarında özellikle sanayi işçilerinin bir güvencesi olarak görülen ve tabir olarak kullanılan SSK’nın açılımı işçi sigortalarının Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan kanun ve kararnamelerini uygulayan kuruluş olan Sosyal Sigortalar Kurumu’nun kısaltılmış halidir. 

            SSK bir tabir olarak kullanılsa da günümüzde varlığı olmayan bir kuruluşun adıdır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir kurum olarak görev yapan Sosyal Sigortalar Kurumu 16 Mayıs 2006 tarihinde kapanarak Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü haline getirildi. Bu kapsamda, daha önce birbirinden ayrı olarak görev yapan Emekli Sandığı ve Bağ – Kur’da tek çatı altında toplanmış oldu. 

İNŞAAT VE SANAYİ SEKTÖRÜNDE GÜVENCE 

            Özellikle inşaat ve ağır sanayi işlerinde işçilere verilen hakların takibini ve mevzuatlara uymayan iş yerlerine yine mevzuat ve kanun hükümlerine göre cezai yaptırım uygulayan SSK ve yeni adı ile Sosyal Güvenlik Kurumu, bu işleyişi ile insanların güvencesi haline gelmiştir. İşçi haklarının korunması ve denetlenmesinde kilit rol oynayan SSK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ilgili kanunlar çerçevesinde direk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak çalışır. Diğer kurum ve kuruluşlara karşı ise denetleyici ve düzenleyici olma özelliğini taşıyan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun başkanı bazı durumlarda başka bakanlıklara karşı da sorumlu olur. 
Örnek olarak tarım işçileri ile ilgili bir kanunun çıkarılması ve uygulanmasında kurumun başkanı, işleyiş ve denetleme açısından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı’na karşı sorumludur. 

TEŞKİLAT YAPISI OLARAK SGK 

            Teşkilat yapısı merkez ve taşra teşkilatı olarak ayrılan Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatları olarak da ayrılır. Merkez teşkilatında görev yapan bürokratlar, aynı zamanda taşra teşkilatlarının da denetlenmesinden sorumludur.  Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç idari organdan oluşur. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir