Oturma İzni Gerekli mi?
Oturma İzni Gerekli Midir?
           
            Oturma izni ülkemize giren yabancıların vize ile tanına sürelerden veya vize muafiyeti varsa bu muafiyetin tanıdığı sürelerden ve her halde doksan günden fazla kalacak olanların almaların kanuni zorunluluk olarak yasa koyucu tarafından düzenlendiği izin şeklidir. İdari bir izin olan oturma izninin bir diğer ismi ikamet tezkeresi olup bu izni İç İşleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Müdürlükleri vermektedir. İlgili yabancı 30 ile 90 günlük süreler arasında oturma izni almak üzere ilgili müdürlükten randevu almakta ve gerekli evraklarla başvurunu tamamlayarak oturma iznini alabilmektedir.

            Oturma izninin kısa dönem (iki yıllık), uzun dönem (süresiz) olarak genel hatlarda iki ayrı grubu bulunmaktadır. Kısa dönem ise kendi arasında iş sebebiyle oturma izni, evlilik sebebiyle oturma izni, Türkiye’de taşınmaz sahibi olma sebebiyle oturma izni olarak ayrılmaktadır.

Oturma İzni Almamanın Yaptırımı
           
            Vize süresi müddetince, vize muafiyeti olan ülkelerde ise bu ülke vatandaşlarına oturma izni almaksızın ülkemizde kalabilecekleri süreler boyunca ve en çok doksan gün süre ile ülkemizde kalan yabancıların ilgili süreleri aşan süre zarfında oturma izni almış olmaları gerekmektedir. Bu şekilde oturma izni almadan ülkede kalan yabancılar kaçak durumuna düşerler ve tespit edilmeleri halinde sınır dışı (deport) edilir ve belli sürelerle Türkiye’ye giriş yasağı uygulamasına maruz kalırlar. Aynı şekilde oturma izni alıp da başvurmaları gereken asgari sürede uzatma başvurusunda bulunmamış olan yabancılar da oturma izni süreleri geçtikten sonra ülkede kalmaya devam etmeleri halinde kaçak durumuna düşerler ve ilgili yaptırımlar kendilerine de uygulanır. Kaçak yabancılar tespit edildiklerinde öncelikle Kumkapı Yabancı Toplama Merkezi’ne getirilirler. Buradan sonra sınır dışı (deport) edilirler. Bu statüdeki yabancılara Türkiye’ye giriş yasağı uygulanır. Bu yasağın süresi beş ay ile beş yıl arasında değişmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir