657 Hangi Meslek Gruplarını Kapsar?
            Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda bulunan 657 sayılı kanun, özellikle memurluk ile ilgili yapılan araştırmaların çoğunda karşınıza çıkar. Günümüz gençlerinin memur olmadan önce internet üzerinden araştırma yaptıklarında karşılarına çıkan ’657 sayılı kanun’ ibaresi nedir?  Devlet Memurları Kanunu olarak göze çarpar. Devletin farklı birimlerinde çalışan personeli ve devlet memuru olmayı düşünen herkesi ilgilendiren bir kanundur. Ancak bu kadarı okunan makaleleri anlamak için yeterli değildir. Kapsamı ve amacı bilinmediğinde memura ne kazandırdığı ya da hangi hakları verdiği de bilinmemektedir. Bu yüzden memurların ve memur olmayı düşünenlerin bilmesi gereken önemli bir kanundur.

657 Sayılı Kanunun Kapsamı ve Amacı

Kapsam:
Bilinmesi gereken 657 hangi meslek gruplarını karşılar? sorusunun cevabını ise kanunun kapsamı kısmında bulmak mümkündür.
Devlet Memurları Kanunu; Belediyelerde, İl Özel İdarelerinde, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlarda, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurduğu birlikler ve bunlara bağlı olan döner sermayeli kuruluşlarda, kefalet sandıklarında, kanunlarla kurulan fonlarda çalışan memurlar için uygulanır.
Birçok meslekte de olduğu gibi devlet dairelerinde çalışan geçici personel veya sözleşmeli personel hakkında yine bu kanunda belirtilmiş olan özel hükümler uygulanır.

Amaç:
Devlet memurlarının niteliklerini, hizmet koşullarını, yetiştirilme ve atanmalarını, ilerleyişlerini ve yükselmelerini, hak, yüküm ve sorumluluklarını, ödeneklerini, aylıklarını ve diğer özlük işlerini düzenleme amacı taşıyan bir kanundur.

657 Sayılı Kanunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Temel ilkeler şunlardır:
A) Kamu hizmet görevlerini ve bu görevlerde çalışan memurları görevlerin gerektirdiği vasıflara ve mesleklere göre bölümlere ayırmaktır.
Kariyer:
B)
Devlet memurlarına, verdikleri hizmetler adına gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun şekilde, birimleri içinde en yüksek derecelere ilerleme imkanı vermektedir.
Liyakat:
C)
 Devlet dairelerinde kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, birimler içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sonlandırılmasını liyakat sistemine dayandırmak (layığı ile yerine getirmek) ve bu sistemin eşit şartlar ile uygulanmasında devlet memurlarının güvenliğini sağlamaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir