Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
Kronoloji Nedir?

yonetici

63

Yok

Kronoloji Nedir?

Kronoloji adını günlük yaşantımızda sıklıkla duyarız. Ancak en önemli kullanım alanlarından birisi tarih bilimidir. Basit anlamı ile olayların zaman sırasına göre sıralanmasıdır. Diğer bir adıyla zamanın bölümlere ayrılması ve olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalıdır Kronoloji.

Daha açık anlamıyla Kronoloji; önemli yaşanmış bazı olayların hangi tarih sırasıyla gerçekleştiğini araştırarak bunları ortaya koyan bilim dalıdır. Sözlük anlamı olarak Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Fransızcadaki adı “chronologie)dir. Türkçe karşılığı olarak zaman bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronoloji bilim dalı Tarih bilimi ile çok yakından bağlantılıdır. Milattan önceden günümüze medeniyetlerin özelliklerini devrin önemli olaylarını bu bilim kullanarak tarih akışı içerisinde bu günlerde yorumlamamızı ve o zamanlarda yaşanılanları anlamamızı kolaylaştırmaktadır.

Kronoloji Nasıl Hazırlanır?

Tarihte yaşadığımız önemli olayların oluş sırasına göre sıralar, zaman belirterek bunların teker teker sıralanmasıyla olur. Öncelikle önemli olaylar belirlenir ve bu olayların oluş zamanına bakılarak kendi arasında sıraya sokulur. Daha sonra en eski olan olaydan başlayarak günümüze doğru oluş sırasına göre sıralanarak kronoloji hazırlanır. Örneğin Atatürk’ün doğumundan başlayarak, çocukluğu, okuduğu okulları, gençliği, askerlik hayatı, yaptığı savaşlar, Cumhuriyeti Kurduğu yıllar, Cumhuriyet sonrası yaşanılan olaylar ve ölümü ile biten bir kronoloji yapılabilir.

Kronoloji bilimi genel kültür olarak da bilinmesinde fayda olan bir bilim dalıdır. Tarihsel olayları anlamada işimizi kolaylaştırılan bu bilim dalı öğrenim hayatımın en önemli yardımcılarından birisidir. İlkokuldaki sınıfların arkasında bulunan tahtada bulunan Cumhuriyet dönemi, İslam Medeniyeti, Türk tarih gelişimini resimli ve görsel olarak kronoloji takvimi yer almaktadır.

 Örnek kronoloji

01.01.1980 – Doğumum

01.02.1987 – İlkokula başladım

02.03.1992 – Ortaokula başladım

03.04.1995 – Liseye başladım

04.05.1999 – Üniversiteye başladım

05.06.2004 – Üniversiteden mezun oldum.

06.07.2004 – Askerlik görevimi yapmaya başladım.

 

 

 

SON YORUMLAR