Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
Çağrışım Nedir?

yonetici

250

Yok

Çağrışım Nedir?

Bir insanın zihni yapısı ve düşünme mantalitesi tamamen somutlaştırma ve görselleştirme üstüne kurulmuştur. Bireyde düşünürken soyut olan her şeyi somutlaştırma eğilimi bir refleks olarak gerçekleştirilmektedir. Çağrışım dediğimiz bu durum herhangi bir düşüncenin, görüntünün veya objenin başka bir varlığı, başka bir düşünceyi veya objeyi hatırlatması durumudur. Zihnimizin otomatik olarak gerçekleştirdiği düşünce sisteminde çağrışımı ortaya çıkartabilmesi için geçmişte edinmiş olduğumuz bilgiler, tecrübeler, görüntüler veya düşünceler devreye girmektedir. Bu şekilde bilinçaltından farkında olmadan hızlı bir şekilde bilinç üstüne çağrılan görüntüler ve düşüncelerle birlikte o an için karşılaşılmış olan durum somutlaştırılır.

Çağrışım ve Sözcükler

Genel kültür içerisinde önemli bir yerde bulunmakta olan sözcükler noktasında çağrışım devreye girmektedir. Düşünce alt yapısını oluşturan sözcükler tamamen soyut bir şekilde zihnimizde bulunmaktadır. Bilinçaltında yer etmiş olan bütün sözcükler yeni öğrenilen kavramların objelerin somutlaştırılmasında çağrışım gücü ile birlikte bilinç üstüne çıkartılmaktadır. Herhangi bir kelimeyi duyduğumuzda o kelime ile ilgili yaşamış olduğumuz pek çok şey çağrışım yoluyla düşünce düzlemine çıkartılmaktadır. Ev sözcüğünün aileyi, anneyi, babayı, çocukları, eşyaları çağrıştırması gayet normaldir. Bu şekilde sözcüklerle yapmış olduğumuz çağrışım görsel objelerle de gerçekleştirilebilmektedir.

Çağrışım Çeşitleri

Psikoloji biliminde iki farklı tip çağrışım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi olan serbest çağrışım yukarıda da değinildiği gibi herhangi bir objenin veya kelimenin bağlantılı olan diğer obje veya kelimeleri hatırlatmasıdır. İkinci çağrışım çeşidi ise güdümlü çağrışımdır. Güdümlü çağrışım beynin bilinçli olarak bağlantılı olan düşünceleri, kelimeleri, objeleri veya görselleri bilinç seviyesine davet etmesidir. Güdümlü çağrışımda zihin hatırlayıp sonuca varmak istediği düşünce yapısına ulaşabilmek için onunla bağlantılı olan unsurlardan istifade etmektedir. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin ardışık bir şekilde kelimeleri kodlayarak ezberlemesi güdümlü çağrışımdır. Günlük hayatın içerisinde hem serbest çağrışım hem de güdümlü çağrışım farklı şekillerde yaşanabilmektedir.

SON YORUMLAR