Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
Matematikte Başarı Nasıl Sağlanır?

yonetici

30

Yok

Matematikte Başarı Nasıl Sağlanır?

Bazı insanlar matematikten hoşlanmazlar, bazıları ise bu derse karşı ilgilidir. Bilim insanları, herkesin aynı seviyede olmasa da belli bir matematik zekasına sahip olduğunu söylemektedirler. Kişiler, gerek ön yargıları gerekse olumsuz bakış açıları nedeniyle matematik üzerine yoğunlaşamamaktadır. Bu da, matematik yetilerinin ön plana çıkmasını ve başarıyı engeller.

Matematik Anlayışı

Matematiği belli bir düzeyde anlayabilmek için matematik anlayışı gerekmektedir. Matematik anlayışı, yaratıcılığın, mantıksal düşünmenin ve kişinin soyutlama yetisinin birbirine uygun bir şekilde işlemesidir. Bu açıklamadan varılacağı üzere eğitim içinde matematik, yetenek gerektiren bir öğrenmedir. Birey, sahip olduğu mantıksal düşünme, soyutlama ve yaratıcılık yetenekleriyle matematikte başarı sağlayabilmektedir.

Kalıtsal Özellikler

Bazı bilim adamları, matematik öğrenmede kalıtsal özelliklerin de önemli olduğunu söylemektedirler fakat Kanadalı bilim adamları bireyi ailesinin matematik yetisine sahip olmadığı durumlarda bile bu yetiye sahip olabileceğini söylemektedirler.

Temel Bilgiler

Yapılan araştırmalar, kişinin sadece sahip olduğu yetilerle başarılı olamadığını göstermektedir. Başarılı olabilmek için temel bilgiye sahip olması gerektiği vurgulanmaktadır. Kişinin bu temel bilgilere sahip olabilmek için seviyesi doğrultusunda eğitim alması gerekmektedir.

Yeterli Çalışma

Matematik alanında gerçek bir başarıya sahip olabilmek için özen ve sürekli çalışma gerekmektedir. Derslerde öğrenilenlerin tekrar edilmesi ve örnek çözümlemeleri bu başarıya katkı sağlamaktadır.

Matematik, öğrenimi itibariyle formüllerden oluşan bir derstir. Kişi bu alanda başarılı olmak istiyorsa formüllerden önce işlemlerin mantığını anlamalıdır. Formüller kısa sürede unutulabilir fakat mantığı kavranan bir işlem daha geç unutulacaktır.

Matematikte gerçek başarıya her geçen süre içerisinde daha fazla çalışılarak ulaşılacaktır. Bu sebeple kişiler, matematik için çaba göstermeli ve öğrendiği konularla ilgili herhangi bir boşluğa izin vermemelidir. Anlaşılmayan her konunun bilen birine sorulması ve öğrenilmesi de başarılı olmayı sağlayacaktır.

Matematikte başarılı olmak isteyen kişiler ilk önce matematiğe karşı ön yargılarını yıkmalı ve bu uğurda çaba sarf etmeliler.

 

SON YORUMLAR