Bir söz hayatı değiştirir.

MENÜ
Japonya’da Eğitim Nasıl?

yonetici

20

Yok

Japonya, Asya’nın doğu tarafında yer alan ada şeklinde bir ülkedir. Ve çevresinde kendisine bağlı birçok küçük ada bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında kültürel faktörlere önem veren ve bunu eğitim sistemi içinde de bulunduran bir anlayışa sahiptir. Japonya’ da ki okuryazar oranının yüksek olması eğitime önem verdiklerini göstermektedir.

Japonya’nın eğitim sisteminde zorunlu eğitim ilkokulda 6 yıl ve ortaokulda 3 yıl olmak üzere toplam 9 yıldır ve ücretsizidir. Eğitim de kız – erkek ayrımı yapılmadan karma eğitim şeklinde verilmektedir. Ortaokul çağına kadar öğrencilere üniforma giyme zorunluluğu yoktur. Üniforma giyme zorunluluğu ortaokuldan itibaren başlamaktadır. Her okul kendi belirlediği üniformayı zorunlu olarak kullanmasına karar verir.

Eğitim okulöncesi eğitimiyle başlamaktadır. Okulöncesi eğitim yaşı 3 yaş -5 yaş arasındadır. İlköğretim 6 yıldır. Ortaokul 3 yıl, lise de 3 yıldır. Lise eğitiminin çeşitleri vardır. Bu bizim eğitim sistemimize benzetilebilir. Düz lise, meslek lisesi… Japon eğitiminde ayrıca teknoloji koleji diye bir çeşit mevcuttur.

Lise dönemi sonrasındaki eğitim üniversite ve kolej olarak görülmektedir. Burada ki bahsedilen kolej kavramı 2 yıllık eğitim olup bizde ki meslek yüksek okullarına benzetilebilir. Bunun yanında herkesin bildiği üniversite eğitimi bulunmaktadır. Bunlar yıl ve üstü olabilmektedir. Bu da bizde ki 6 yıllık tıp eğitimi ve ya 5 yıllık diş hekimliği eğitimi ve ya normal 4 yıllık lisans programlarına benzetilebilir. Japon eğitiminde bir diğer 4 yıllık teknoloji kolejler vardır. Japonya denildiğinde akla teknolojik faaliyetlerin gelmekte ya da teknolojik gelişmelerde Japonya ilk sıralarda görülmektedir. Eğitimde teknolojiye önem vermelerinin bu durumu etkilediği hemen anlaşılabiliyor.

Japon eğitim sisteminde yıllık eğitim süresi 35 hafta gibi bir süredir ve 3 dönemden oluşmaktadır. Bizim eğitim sistemimizde buna yakın bir rakam olup, bizde ki süre 36 haftadır ve 2 dönemden oluşmaktadır. Tabi burada önemli olan bu sürenin yanında eğitimin içeriği ve başarı oranı olduğu unutulmamalıdır.

Japon eğitim sisteminde dil eğitimi öğrencilere yedinci sınıftan itibaren verilmektedir. Bunun sebebinin Japon diline yani anadile verilen önemle ilgili olduğu düşünülmektedir. Yabancı dil eğitiminin geç yaşta verildiği düşünülse de, kaynaklarda yabancı dil olarak mesela İngilizce eğitim dilini gayet iyi düzeyde aldıkları görülmektedir.

Derslerin içeriğinde bilimsel dersler yoğun olarak görülse de sosyal anlamda ki becerilerinin geliştirilmesine verilen önem fazladır. Bunu eğitimin ilk kademelerinden itibaren verdikleri sosyal çalışmalar ve ahlak eğitimi derslerine bakarak anlayabiliriz.

SON YORUMLAR